Bewoners wijk De Greiden zelf aan zet

HEERENVEEN - In woonwijk De Greiden zijn de inwoners binnenkort zelf aan zet. Want niet de gemeente Heerenveen gaat de plannen maken om daar de openbare ruimte aan te pakken, maar de wijkbewoners.

Het experiment BUITENgewoon De Greiden ging zaterdagmiddag van start met een aftrap midden in de wijk. Wethouder Zoetendal sprak een wijkbewoner aan over het nieuwe inititiatief. Op het plein bij het winkelcentrum stond een wensboom. Er waren kaartjes om je wens daarop te schrijven om daarna de kaartjes weer in de wensboom te hangen. Tijdens de Kick-off praten jong en oud met elkaar en met de wethouder over hun ideeën voor de inrichting van de wijk. Na het startmoment wordt een bewonersforum opgericht, dat hieruit een plan van aanpak samenstelt. Leden van dit forum worden door loting gekozen. Met deze eerste stap zet de gemeente Heerenveen in op een nieuwe aanpak van lokale democratie.