De Kromme Knilles Sjongers  20 jaar

AKKRUM -  Shantykoor De Kromme Knilles Sjongers uit Akkrum bestaat 20 jaar.

Het koor werd in 1997 opgericht nadat een aantal enthousiaste zangers en zangeressen voor een feestavond van de watersportvereniging AWS-Eendracht een gelegenheidskoor hadden gevormd. Daarna werd besloten, vanwege de klankkleur, een mannenshantykoor te vormen. Omdat de meeste leden aanvankelijk tevens watersporters waren, werd het oefen- en optreedseizoen beperkt van september t/m april. De eerste tien jaar was Aaltsje Siesling-de Vos muzikaal leidster en accordeoniste.  In het begin werd zij een aantal jaren wat betreft het zingen bijgestaan door Wietske Beek, later door accordeoniste  Joke v.d. Meer. In die tijd werden 2 CD’s opgenomen. De laatste tien jaar kende het koor een aantal wisselingen wat betreft de dirigenten. Piet van de Broeck speelde en speelt een prominente rol. Jacob Sijtsma is nu al weer  twee jaar dirigent en onder zijn leiding is onlangs in studio Key in Akkrum de derde CD opgenomen. De muzikale begeleiding van het koor bestaat uit 4 accordeons en een trekzak. Om het twintigjarig bestaat te vieren wordt op zaterdagavond 18 maart a.s. een Jubileumconcert gegeven in de Terptsjerke in Akkrum. Een gastoptreden zal daar worden verzorgd door het Werelds Trio van Jacob Sijtsma. Voorverkoop van kaarten bij Boekhandel Friso en bij Bakkerij Boonstra. Op zondagmiddag 19 maart volgt, speciaal voor alle ouderen, een matineeconcert in Leppehiem. Daar zijn ook de kaarten te koop. Hier zal een gastoptreden worden verzorgd door Van Geeft’M van Sander Metz. Tijdens deze concerten wordt ook de nieuwe CD gepresenteerd.