Werkzaamheden aanleg natuur- en wandelgebied Wolvega Zuid van start

WOLVEGA -  De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een natuur- en wandelgebied Wolvega Zuid zijn inmiddels begonnen.

Hier en daar zijn in de weilanden wat bomen gekapt en de vijver in de Nieuwe aanleg wordt uitgebaggerd. Het gaat om het gebied tussen de Nieuwe Aanleg, de Linde, de Steenwijkerweg en de spoorlijn. De provincie, gemeente, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea hebben de plannen ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de upgrade van Wolvega-Zuid in september is afgerond. Vanmorgen werd in de vijver van de Nieuwe Aanleg een dam aangebracht en werden de vissen van het voorste gedeelte overgebracht naar het zuidelijk deel. Leden van de visclub De Snoek in Wolvega verleenden daarbij hulp. Enkele jonge vissen worden overgebracht naar de vijver bij woonzorgcentrum LindeStede. Later wordt het zuidelijk deel van de vijver uitgebaggerd. In 1994 was het de laatste keer dat de vijver werd uitgebaggerd. De samenwerkingspartners hebben diverse doelen met dit project. Namelijk het realiseren van nieuwe natuur, realiseren waterberging, verbeteren waterkwaliteit, versterken landschappelijke en cultuurhistorisch kwaliteiten en vergroten van de educatieve en recreatieve waarde van Wolvega-Zuid. Park de Nieuwe Aanleg gaat terug naar de oude stijl, naar de hand van ontwerper Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Hij is ook de bedenker van de Prinsentuin in Leeuwarden, de Koepelbosch in Oldeberkoop en tal van andere parken in Friesland en Groningen. Zijn werk wordt gekenmerkt door de karakteristieke Engelse landschapsstijl. In de huidige staat komt het oorspronkelijke ontwerp van het eveneens verouderde park niet meer tot zijn recht. De komende tijd krijgt het park een aantal aanpassingen. Zichtlijnen komen terug, verdwenen wandelpaden komen op hun oorspronkelijke plek en een brug moet de oostkant verbinden met het achterliggende gebied. Delen van het park worden ingericht als gazon, de stinzeflora breidt uit en versterkt en de paden krijgen nieuwe banken en afvalbakken. (Foto: Lenus van der Broek)