Zo wás Heerenveen: gezicht vanaf de watertoren

HEERENVEEN -  Werkgroep Oud-Heerenveen heeft deze door Jaco Bleeker in 1956 gemaakte foto, die in bezit is van het archief van Museum Heerenveen onder nummer 262, uitgekozen om te laten zien hoe het westelijk deel van Heerenveen er medio jaren ‘50 uitzag.

Je kunt alsnog plaatsvervangend jaloers zijn op het watertorenpersoneel van Heerenveen, die in elk jaargetijde een fantastisch uitzicht heeft gehad naar alle windstreken. Bleekers camera was gericht op het westelijke deel van Heerenveen. Aan de licht gekleurde banen op de landerijen waar nu de wijk Nijehaske is, is te zien dat het er behoorlijk nat en moerassig was. Het bestemmingsplan ‘Nijehaske’ dateert van 1972. Vlak voor het nog lege Nijehaske zijn van links naar rechts de spoorportalen die het baantracé markeren te zien. Geheel links, achter het witte ‘zuurkoolpakhuis’ zijn eveneens het bedieningsgebouw voor de spoorbrug en de dienstwoningen van het personeel waarneembaar. Op Breedpad nr. 4 woont de blokwachter der N.S. de heer Dirk Bergsma en op nr. 6 de brugwachter der N.S. de heer Willem Kalsbeek. Een van de N.T.M.-loodsen is grotendeels waarneembaar boven de boomkruinen in de tuin van meelhandelaar Kuiper aan de 1e Heerenwal. Kuiper maakt in 1941 de rechterhelft van de pui geschikt om vrachtwagens toegang te geven voor laden en lossen, door twee ramen te veranderen in een brede deur. De geopende garagedeuren zijn op de foto duidelijk te zien. Gelukkig heeft een naamgenoot die architectonische vergissing onlangs teruggedraaid en het bijna classicistisch aanzien kunnen herstellen. Wanneer we nu even de aandacht verleggen naar het linker middendeel van deze foto, dan valt de schoorsteenpijp op van de voormalige tabaksfabriek van Taconis. Al heel lang is bekend, dat in dat pand van Taconis in de 18e eeuw de grote vervener Hendrik Munniks (met een eind-s) woont. Vaak wordt de dubbele -s vergeten in de schrijfwijze. Helemaal dol maakt de directeur van gemeentewerken het op 16 april 1953, wanneer hij in opdracht van B. & W. de steeg de ‘verhogende status’ Munnikstraat moet toekennen, ook dan weer zonder de dubbele -s. Rechts beneden van het Taconispand zien we de talloze deuren van het garagecomplex van Johannes Wierda aan het Breedpad met links bijna aansluitend daaraan de woningen en het bedrijfspand van de electro-technicus S. Posthuma aan Breedpad en Gedempte Molenwijk. Op de website www.werkgroepoudheerenveen.nl staat een uitgebreide informatieve versie over dit deel van Heerenveen. (zoek op Heerenveen-west)