CDA: ,,Regie bij gaswinning pakken”

HEERENVEEN -  Gemeente Heerenveen moet bij de gaswinning onder de wijk Skoatterwâld de regie in handen nemen als het gaat om nulmetingen en schade-afhandeling.

Fractievoorzitter Jentsje Abma van het CDA neemt een duidelijk standpunt in. ,,Als gemeente moeten we niet toeschouwer zijn in het gevecht tussen burger en gaswinner Vermilion.” Abma vindt dat gemeenten een zorgplicht richting haar inwoners hebben. Hij wijst daarmee op de nieuwe Mijnbouwwet waarin het recht van burgers beter is verankerd. ,,Gemeente Heerenveen moet niet een doorgeefluik zijn, maar juist het initiatief nemen en in gesprek met Vermilion gaan.” Het CDA wijst op de lessen, die uit Groningen moeten worden geleerd. ,,Wij moeten zorgen dat er een deugdelijke nulmeting komt en dat eventuele schade netjes afgehandeld wordt. De gemeente moet daarvoor zelf, op kosten van Vermilion, een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. In Groningen deed de NAM dit. Geen burger, die daar op vertrouwt. In de praktijk mondde dit uit in oeverloze procedures, waar niemand baat bij heeft.” Onder bewoners van Skoatterwâld is de nodige onrust ontstaan, nadat bekend werd dat Vermilion al twee jaar onder de wijk naar gas boort. Ook het CDA was onaangenaam verrast, maar wil nu vooral in oplossingen denken. De komende weken staan er verschillende bijeenkomsten op het programma waar bewoners en bedrijven worden bijgepraat. Abma: ,,Heerenveen moet niet wachten, maar nu haar voortrekkersrol oppakken en laten zien dat de gemeente staat voor de belangen en veiligheid van haar inwoners. Door zelf de regie te nemen, te zorgen voor een deugdelijke nulmeting en vlotte afhandeling van eventuele schade, staat de gemeente weer duidelijk naast haar inwoners op het gebied van gaswinning.”