Raad akkoord met profielschets nieuwe burgemeester

WOLVEGA - ,,Bent u onze burgemeester voor Weststellingwerf?'' Zo begint de profielschets die opgesteld is voor de sollicitanten voor het burgermeesterschap in Weststellingwerf. De huidige burgemeester Geard van Klaveren neemt medio dit jaar afscheid en gaat met pensioen.

Een burgervader (m/v) die sociaal en betrokken is, benaderbaar en zichtbaar is in alle dorpen. Deze typering springt er uit bij de resultaten van de raadpleging Mijn Burgemeester onder de inwoners van Weststellingwerf, als het gaat over de nieuwe burgemeester. Bijna 700 inwoners hebben aan de raadpleging meegedaan, waaronder ook scholieren. Een hoge score in vergelijking met soortgelijke consultaties bij andere gemeenten. Door zichtbaar te zijn in alle dorpen is de burgemeester goed op de hoogte van wat er onder de inwoners leeft, zo menen veel Weststellingwervers. Naast de sociale kant moet de burgemeester ook oog hebben voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Inwoners hebben de voorkeur voor iemand die een positieve impuls geeft aan het ondernemersklimaat en ondernemers ondersteunt. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de jeugd en de leefbaarheid van de dorpen, door onder andere het voorzieningenniveau op peil te houden. Een paar kernpunten: verbindend, doelbewust en resultaatgericht, een toegankelijke, zichtbare persoonlijkheid en omgevingsbewust en ontvankelijk voor initiatieven. Kortom een duizendpoot. De raad stemde maandagavond in bijzijn van de Commissaris van de Koning van Fryslân, mevrouw Joan Leemhuis-Stout, in met de profielschets. Mevrouw Leemhuis attendeerde de vertrouwenscommissie en de leden van de raad op de vertrouwelijkheid van de verder te volgen procedure. Op 3 maart staat de vacature open en kan gesolliciteerd worden. Daarna worden kandidaten in de gelegenheid gesteld om te solliciteren. Na een intensieve selectie hoopt de raad eind mei een voorkeurskandidaat voor te kunnen stellen. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester nog voor de zomer kunnen worden geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester moet integer zijn Van woensdag 11 t/m zondag 22 januari 2017 konden inwoners van Weststellingwerf online en via een papieren vragenlijst hun mening geven over welk type burgemeester het meest geschikt is voor Weststellingwerf. (Foto: Lenus van der Broek)