Tjeerd van der Zwan volgt Arno Brok op als secretaris in VNG-bestuur

HEERENVEEN -  Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen en voorzitter van de Vereniging van Friese gemeenten (VFG), is op 16 februari jl. voorgedragen en benoemd als secretaris in het bestuur van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

Tjeerd van der Zwan vervult hiermee de vacature die binnen het VNG-bestuur was ontstaan door de benoeming van Arno Brok als Commissaris van de Koning in Fryslân. Tjeerd van der Zwan maakt sinds 2014 deel uit van het VNG-bestuur. Als secretaris van het VNG-bestuur voert Tjeerd van der Zwan vanaf heden o.a. de volgende werkzaamheden uit:
  • Portefeuillehouder VNG Governance in het VNG-bestuur.
  • Sparringpartner voor de voorzitter en vicevoorzitter.
  • Klankbord vanuit het bestuur voor de ontwikkeling van de interne organisatie van de VNG.
  • Klankbord vanuit het bestuur voor Samen Organiseren (ondersteuning collectieve gemeentelijke activiteiten gemeenten).
Het gaat om een onbezoldigde nevenfunctie.