Cultuurhistorisch landschapsproject zoekt steun

WOLVEGA/ORANJEWOUD -  In het zuiden van Wolvega, tussen het dorp en natuurgebied de Lendevallei, loopt een heel bijzonder, historisch laantje.

Het heeft oude papieren die teruggaan op de tijd van 'grietman' Willem van Haren, die in 1733 Huize Lindenoord liet bouwen. Vanaf Huize Lindenoord liepen allerlei laantjes tot aan het boerenerf van Jan de Boer, in het zuiden van Wolvega.
Over dat erf liep 't Janboersmeulaentien naar het spinnenkopmolentje van De Boer in de Driessenpolder, nu natuurgebied de Lendevallei. Dat molentje brandde af, al in de jaren vijftig, maar het is de naamgever van het historische laantje geworden. In de jaren negentig heeft de toenmalige eigenaar van de boerderij 't Janboersmeulaentien gesloten voor gebruik. Het leverde teveel overlast op van hondenbezitters: de honden gingen achter zijn schapen aan. Het land is vervolgens bij de verkoop ervan opgebroken in delen.
Vele Wolvegasters hebben dierbare herinneringen aan 't Janboersmeulaentien. Zo ook kunstenaar Ton Kruse, die werd geboren en opgroeide in Wolvega. Als kleuter ging hij al met z'n moeder mee naar 't Janboersmeulaentien, om daar de hertjes te voeren op het hertenkampje van Weerman. Als schooljongen speelde hij met vriendjes in de boswallen van 't Janboersmeulaentien en de omringende weilanden. In latere jaren werd 't Janboersmeulaentien de start van wandelingen door de Lendevallei. "En ik was niet de enige die gebruik maakte van 't Janboersmeulaentien," vertelt Kruse: "Hoewel het altijd een rustige plek is geweest, waren er steeds kinderen die er graag speelden en wandelaars die er graag over wandelden."
Samen met de Stellingwarver Schrieversronte, die zich inzet voor het behoud van Stellingwerver taal en cultuur, wil Kruse een vrijwilligersorganisatie opzetten om 't Janboersmeulaentien te gaan herstellen en te bewaren. "Onlangs hoorde ik van een makelaardij dat er al plannen bestaan de bebouwing van Wolvega op te trekken tot het einde van Park de Nieuwe Aanleg. Daarmee is het herstel van 't Janboersmeulaentien urgent geworden, omdat het na de bebouwing definitief verloren zal gaan," vertelt Kruse. Hij zou het laantje willen markeren met een sociale sculptuur: "Met deze sculptuur wil ik ons cultuurhistorisch landschap aandacht geven en opnieuw tot leven brengen in de gedachten en beleving van inwoners. Zoveel van de historie van ons dorp is al verloren gegaan, het is aan ons - Wolvegasters en oud-Wolvegasters - om wat van waarde is te behouden. Dat gaat niet vanzelf."
Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea dat de Lendevallei beheert, waardeert het initiatief. Met het herstel van 't Janboersmeulaentien wordt het natuurgebied beter ingebed in de recreatieve infrastructuur. Ook Han Steenbruggen, directeur van museum Belvedère, volgt het project met interesse vanwege de waarde die het kan hebben voor het culturele leven in de regio.
"Het is niet vanzelfsprekend dat dit project gerealiseerd kan worden," zegt Kruse: "We hebben de steun van inwoners hard nodig om de huidige eigenaren van het land waarop 't Janboersmeulaentien ligt, te bewegen het weer open te stellen voor wandelaars. Ook hebben we steun nodig om de gemeentelijke en provinciale overheden te bewegen zich in te zetten voor het herstel en behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed." Samen met de Stellingwarver Schrieversronte heeft Kruse daarom een petitie gestart waaronder iedereen zijn handtekening, desgewenst ook anoniem, kan zetten. U vindt deze via de pagina 'steun' op de website van het project: janboersmeulaentien.weebly.com. Ook vindt u op deze website meer informatie over het project, en kunt u zich daar opgeven als vrijwilliger.