Onderzoek over Jeugdhulp geeft bemoedigend resultaat

HEERENVEEN -  Heerenveense jongeren en ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen zijn meer dan gemiddeld tevreden over de hulp die zij ontvangen.

Dit blijkt uit het eerste onafhankelijk onderzoek naar cliëntervaringen in de jeugdhulp in Heerenveen, dat eind 2016 is uitgevoerd door het onderzoeksbureau BMC. De resultaten van het onderzoek zijn voor het gemeentebestuur van Heerenveen bemoedigend. Over het geheel genomen zijn Heerenveense cliënten iets meer te spreken over de kwaliteit van de geboden jeugdhulp dan in vergelijkbare gemeenten, maar er blijven belangrijke punten van verbetering. Wat goed gaat zijn vooral de uitvoering van de zorg en de effecten van de zorgverlening als zodanig. Zo weten Heerenveense cliënten beter dan gemiddeld waar ze met hun zorgvragen terecht kunnen. Ook worden de beslissingen in goed overleg met de jongeren en hun ouders genomen en zijn ze over het algemeen tevreden over de effecten van de hulp. De snelheid van de hulpverlening kan echter nog beter en dat geldt ook voor de samenwerking tussen verschillende instanties. Dit zijn knelpunten die landelijk spelen en waarop Heerenveen geen uitzondering is. Een goede basis Wethouder Hans Broekhuizen: “Wij weten dat op die organisatorische onderdelen van de jeugdhulp verbetering mogelijk is. Dat is ook niet verbazend in de eerste jaren na zo’n omvangrijke stelselwijziging. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp en we zijn steeds bezig om de organisatie verder te verbeteren. Belangrijk is om te constateren dat het met uitvoering van de zorg in de meeste gevallen wèl goed zit. Dat geeft aan dat we in Heerenveen een goede basis hebben gelegd, waarop we samen met alle betrokken partijen goed verder kunnen.” Meer respons Alle jeugdhulpcliënten en hun ouders in de gemeente waren aangeschreven om mee te doen in het onderzoek. De deelname in Heerenveen is vergelijkbaar met andere gemeenten, maar om resultaten te krijgen die verder gaan dan ‘indicatief’ is meer respons nodig. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat de respons hoog is. De gemeente gaat dan ook met de onderzoekers in overleg om te kijken naar een methode waarmee dit bereikt kan worden.