Weststellingwerf zoekt ,zichtbare' burgemeester

WOLVEGA - ‘Mensen meekrijgen en verbinden, dat is de opdracht die als nieuwe burgemeester van Weststellingwerf op u wacht’. Zo begint de tekst van de profielschets waarmee de raad een nieuwe burgemeester gaat zoeken.

Van hem of haar wordt gevraagd om een toegankelijke en zichtbare persoonlijkheid te zijn: stimulerend, signalerend en met oog voor resultaat. Weststellingwerf zoekt iemand die gemakkelijk benaderbaar is, goed luistert en investeert in relaties. Profielschets De profielschets is een belangrijk onderdeel van de wervingsprocedure van een burgemeester. In dit document worden de belangrijkste kernmerken opgesomd, waaraan hij of zij moet voldoen om kans te maken op deze belangrijke bestuurlijke post. Roelof Theun Hoen, voorzitter van de Vertrouwenscommissie die de komst van de nieuwe burgemeester voorbereidt, vindt dat er een bondige en prikkelende profielschets ligt. “Deze profielschets zal kandidaten nieuwsgierig maken naar Weststellingwerf. Belangrijk kenmerk van de schets is dat we goed geluisterd hebben naar wat de inwoners en andere partijen hebben ingebracht”, aldus Hoen. “De wens van de inwoners is om een toegankelijke en zichtbare burgemeester te krijgen en dat komt ook nadrukkelijk terug in de profielschets”. Uitdagingen De schets beschrijft vier actuele uitdagingen die specifieke verwachtingen van de burgemeester met zich mee brengen. Zo is de vertrouwenscommissie van mening dat de burgemeester zowel binnen als buiten het gemeentehuis relaties moet leggen en onderhouden. Ook ziet de vertrouwenscommissie graag dat het burgemeesterschap samen met inwoners, raad en college wordt vorm gegeven. De bestuurlijke opschaling van Weststellingwerf is een andere uitdaging. De wens van de raad om te gaan fuseren met omliggende gemeenten vraagt behoedzaamheid. De raad vraagt van de burgemeester om ‘met politieke sensitiviteit onze bestuurlijke positionering te begeleiden’. Een vierde uitdaging wordt gezien in het versterken van de lokale economie. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij de kansen die Weststellingwerf heeft actief gaat promoten. De profielschets zal op maandag 27 februari 2017 door de raad in een openbare raadsvergadering worden vastgesteld. Daarna gaat de commissaris van de Koning kandidaten werven, waarvan een deel aan de Vertrouwenscommissie wordt voorgelegd. Deze commissie gaat ook in gesprek met de kandidaten. Rond 1 juni zal de Vertrouwenscommissie twee kandidaten in een voorkeursvolgorde aan de raad voorleggen. Vervolgens zal de ministerraad, op basis van een advies van de commissaris van de Koning, een besluit nemen. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester nog voor de zomervakantie in Wolvega kan worden geïnstalleerd.