Aanpassing verlichting fietspad P.W. Janssenweg Jubbega

JUBBEGA -  In 2014 is op een stuk van het fietspad van Jubbega een proef gedaan met lichtgevende belijning. Deze proef heeft door een samenloop van omstandigheden hier niet geleid tot het gewenste resultaat.

Achtergrond Rond 2014 waren er klachten over het ontbreken van verlichting langs het fietspad van de P.W. Janssenweg. Vanwege het lichtbeleid buitengebied zijn er bij de reconstructie van de P.W. Janssenweg in 2012 lantaarnpalen bewust verwijderd. We zijn daarom op deze locatie van start gegaan met een proef met speciale verf die UV-licht opneemt en in het donker weer afgeeft. Resultaat "De meningen over de resultaten van deze proef zijn divers. Op zich werkt de lichtgevende belijning voor de fietsers op dit stuk prima. Maar de aanwonenden hadden op deze locatie juist meer aan een lichtpunt, voor de veiligheid," vertelt wethouder Hans Broekhuizen. Het bleek dat juist op dit stuk de ondergrond minder geschikt is voor de lichtgevende verf, vandaar de keuze om toch hier te kiezen voor andere verlichting. Vervolg In overleg met de aanwonenden en Plaatselijk Belang is gekozen om op de locatie ter hoogte van de nummers 22-28 twee lantaarnpalen met een energiezuinige lichtbron te plaatsen. De lichtgevende belijning is inmiddels als proef aangebracht in Nieuwehorne in de onderbroken belijning aan de zijkanten van de rijbaan. In overleg met Plaatselijk Belang kijken we hoe op een verder traject van het fietspad de verlichting vorm moet krijgen of aangepast moet worden.