Weststellingwerf stelt bomenbeleidsplan op

Heerenveen -  WOLVEGA  - Voor het behoud van de landschappelijke kwaliteit, het groene karakter én een goede leefomgeving binnen de  gemeente Weststellingwerf is een bomenbeleidsplan opgesteld.

Dit plan is door het college van B&W ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In het bomenbeleidsplan wordt het kader geschetst voor richtlijnen omtrent het kappen van bomen en de spelregels rond herplant. Er wordt beschreven hoe de gemeente wil omgaan met de gemeentelijke bomen, ook in relatie tot de leefbaarheid in Weststellingwerf. Het bomenbeleidsplan 2017-2027 geeft aan welke omstandigheden aanleiding geven tot kap en welke juist ook niet. “Met dit plan leggen we een kader om nu en in de toekomst de landschappelijke kwaliteit van onze gemeente, specifiek met betrekking tot bomen, te kunnen behouden en beschermen”, aldus wethouder Jack Jongebloed. “Het wensbeeld is dat bomen gezond kunnen uitgroeien en oud kunnen worden. We streven naar een duurzaam bomenbestand, waarbij kwaliteit gaat voor kwantiteit. Natuurlijk is de kwaliteit van de leefomgeving daarbij belangrijk. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven voor wonen, werken en recreëren!” Boomziekten In het bomenbeleidsplan staat tevens omschreven wat de verwachte gevolgen zijn van boomziekten en plagen, zoals essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en eikenprocessierups. Sinds 2010 komt de essentaksterfte in Nederland voor. Ook in Weststellingwerf zijn essen aangetast door deze ziekte. Binnenkort wordt in de Deken Vaasstraat in Wolvega gestart met de kap van aangetaste essen. De bomen zijn zover aangetast dat ze niet meer veilig zijn. In samenspraak met omwonenden wordt een plan voor de herplant van bomen opgesteld. Wethouder Jongebloed: “de veiligheid van de mensen staat altijd voorop. Het kappen van beeldbepalende bomen zoals in deze straat, heeft impact op omwonenden en betrokkenen. Wij zullen buurtbewoners daarom nadrukkelijk betrekken bij het planten van nieuwe bomen”. Het bomenbeleidsplan is digitaal in te zien.