Veel belangstelling voor ondernemersavond

Heerenveen - Wolvega – De provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf en de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) organiseerden woensdagavond samen een ondernemersavond in het gemeentehuis in Wolvega.

Centraal stond de kansen en mogelijkheden die er zijn voor MKB-ondernemers om hun bedrijf door innovatie en/of export te laten groeien. Gedeputeerde Sander de Rouwe vertelde onder andere wat de provincie hierin te bieden heeft. De provincie wil investeren in export en innovatie. Ondernemingen die internationaal actief zijn groeien sneller qua werkgelegenheid. Ook zijn ze innovatiever dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn.  Hij wil meer aandacht voor MKB familiebedrijven en ondernemers mogen een beroep doen om hen bij subsidieaanvrage te helpen en vanuit de provincie gaan benaderen. Ook heeft hij de ambitie de regelingen zo te maken om zelf eenvoudig in te vullen. De Rouwe gaat met zijn verhaal langs alle ondernemersverenigingen in Friesland en trapte deze MKB-Tour af in Wolvega. Verder hield Yvonne Bleize van ondernemersportaal YNBusiness en Niels Veenstra van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) een korte inleiding. YNBusiness maakt een database en met een actieve inzet van kennismakelaars en sectorspecialisten die de boer opgaan. In samenwerking met de gemeente en de Commerciële Club Weststellingwerf was een interessant programma samengesteld voor ondernemers in uiteenlopende sectoren. Ook lokale ondernemers kwamen aan het woord over hun ervaringen met o.a. subsidies en export. Gespreksleider deze avond was Sippy Tigchelaar uit Wolvega. Na afloop was er gelegenheid om te netwerken en na te praten met de betrokken partijen. (Foto: Lenus van der Broek)