Twaalfde uitreiking Zilveren Duim

HEERENVEEN - Voor de twaalfde maal wordt de Zilveren Duim Bokaal uitgereikt aan de vrijwilligers van het jaar. Op donderdag 9 maart worden de vrijwilligers geëerd in De Koningshof in Oranjewoud.

De genomineerden individueel van dit jaar zijn Wietske Duin, Erik de Haan en Dicky van Zinderen. De groepen die kans maken op de prijs zijn Buurtvereniging Flora Heerenveen, Foar Elkoar en VV Jubbega. De jury bestaat uit wethouder Jelle Zoetendal, de journalisten Froukje Nijholt en Harry de Jong, Hugo Bos namens de gemeente Heerenveen en Liza de Vries  van Caleidoscoop. De prijzen bestaan uit: geldbedragen, voor iedere categorie een bokaal en een zilveren speld in de vorm van een opgestoken duim. De Zilveren Duim Bokaal is een initiatief van de Heerenveense Courant in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt en de gemeente Heerenveen en is  bedoeld om het belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen. Eenmaal per jaar worden een vrijwilliger (individueel) en een vrijwilligersorganisatie uitverkoren tot Vrijwilliger van het jaar en ontvangen zij de Zilveren Duim van Heerenveen, beschikbaar gesteld door de Heerenveense Courant. De prijs wordt uitgereikt in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet in Heerenveen.

Genomineerden

Genomineerde individueel: Wietske Duin

Sinds 2000 doet Heerenvener Wietske Duin vrijwilligerswerk bij Buurtvereniging de Zonnehoek, een buurtvereniging in het centrum van Heerenveen. Duin zit sinds 2002 in het bestuur van De Zonnehoek en sinds 2004 is ze voorzitter. Als voorzitter heeft Duin verschillende taken. “Ik zorg ervoor dat alles klaar staat in onze wijkruimte als de sjoelclub of de klaverjasclub competitie spelen, ik houd de ledenlijst up-to-date en verzorg de financiën. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een bingo voor alle leden en hebben we aan het einde van het seizoen een feestavond.” Duin heeft bewust voor vrijwilligerswerk gekozen zodat ze wat om handen heeft nu ze met pensioen is. “Ik vind dat er meer voor oudere mensen gedaan/georganiseerd moet worden. Deze mensen zijn zo blij dat deze buurtvereniging er is en gaan er met veel enthousiasme naar toe.”

Genomineerde individueel: Erik de Haan

Erik de Haan uit Heerenveen doet vrijwilligerswerk bij jongerencentrum Casa in Heerenveen. Casa is onderdeel van Stichting Caleidoscoop en bestaat nu ongeveer 6 jaar. De Haan is vrijwilligerswerk gaan doen omdat hij niet goed in zijn vel zat, graag de jongeren wat wilde leren en wat wilde doen om zijn dag in te vullen. Het is echt een uitlaatklep voor hem. “Toen ik bij Casa terechtkwam, deed ik de opleiding beveiliging en ik wilde daar dan ook graag iets binnen Casa mee doen. Samen met een andere jongere heb ik toen een beveiligingsgroepje opgericht. Daarna ben ik mij ook gaan bezighouden met het onderhouden van het oude pand van Casa.” In samenwerking met de wijkagent en Casa is De Haan ook een project gestart om hangjongeren bij de Albert Heijn door te sturen naar Casa.

Genomineerde individueel: Dicky van Zinderen

De Akkrumse Dicky van Zinderen doet al 15 jaar vrijwilligerswerk bij het Steunpunt Boarnswal in Akkrum. Het Steunpunt is opgericht vanuit de vroegere WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid) beraad. “Mijn werk als vrijwilliger bestaat voornamelijk uit gesprekken voeren met cliënten die ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale hulpverlening. Mijn taak is om de cliënten informatie en advies te geven en zo nodig door te verwijzen naar een andere instantie of organisatie.” Tegenwoordig krijgt Van Zinderen ook veel meer te maken met vluchtelingen, de hulpvraag betreft dan vooral gezinshereniging. “Mijn mooiste herinnering is een buitenlandse man die ik heb ondersteund om hem met zijn vrouw en kinderen te kunnen herenigen, die nog in het land van herkomst waren. Ik stortte mij er volledig op en het is uiteindelijk gelukt. Zelf heb ik er heel veel van geleerd.”

Genomineerde groep: Buurtvereniging Flora Heerenveen

Het bestuur van buurtvereniging Flora Heerenveen bestaat uit elf leden. Daarnaast heeft de vereniging nog tien commissies. De buurtvereniging telt zo´n 1500 tot 2000 leden, verdeelt over 33 straten in Heerenveen Noord. Dit jaar viert de vereniging haar 70-jarig bestaan.  Flora Heerenveen organiseert allerlei buurtactiviteiten voor jong en oud. “We zijn een ontzettend actieve buurtverening. We organiseren activiteiten rond Sint Maarten, Sinterklaas, organiseren volleybaltoernooien, toneelavonden en natuurlijk de buurtfeesten.” De vereniging werkt samen met organisaties als Mariënbosch, Molen Welgelegen, Caleidoscoop en Accolade. De vrijwilligers van de buurtvereniging hebben verschillende motivaties waarom ze dit werk doen: “De fijne reacties die we krijgen”, “Als je het zelf niet leuk vindt, zit je hier niet op de juiste plek”, “Het is een kleine bijdrage om de buurt levendig te houden” en “Lach op het gezicht van de mensen.’’

Genomineerde groep: Foar Elkoar

Foar Elkoar is een initiatiefgroep uit Akkrum/Nes. De groep bestaat uit betrokken inwoners die zich willen inzetten voor een grotere sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp Akkrum/Nes. Mensen vanuit hun talent in hun kracht zetten om er ‘foar elkoar’ te zijn, is het motto. “Wij zijn aangesloten bij wehelpen.nl en hebben ook onze eigen site. Op die site kunnen inwoners een vraag en/of aanbod plaatsen, waardoor matchen kunnen worden gemaakt.” De initiatiefgroep is inmiddels uitgebreid en wil ook andere projecten gaan opstarten. “We denken daarbij aan verhalenprojecten, kerstactiviteiten, koffieochtenden, e.d. We proberen alle inwoners daarbij te betrekken en zeker ook de samenwerking te zoeken met Staj, de jongerenorganisatie in Akkrum.” Waarom Foar Elkoar dit werk doet: “Foar Elkoar geeft energie en we vinden het allemaal belangrijk om de leefbaarheid in Akkrum/Nes te vergroten. Want alles wat aandacht krijgt, groeit!”

Genomineerde groep: VV Jubbega

Bij voetbalvereniging VV Jubbega zijn meer dan 130 vrijwilligers actief betrokken. Binnen de vereniging zijn daarnaast ook tien verschillende commissies actief. De voetbalclub heeft zo’n 400 leden en 28 voetbalteams die actief zijn. “Heel veel mensen vinden het belangrijk om een binding te hebben met de voetbalvereniging. Jubbega heeft een historie en dit bindt de mensen met elkaar. De sfeer binnen de vereniging is super en de voetbalresultaten zijn goed. De vrijwilligers binnen de voetbalvereniging vinden het belangrijk om iets voor een ander te kunnen doen.” Het vrijwilligerswerk bij VV Jubbega geeft de vrijwilligers binding, saamhorigheid en een goed gevoel als alle klussen en taken weer geklaard zijn. “De mensen doen voornamelijk vrijwilligerswerk omdat ze binding met de club willen hebben en graag een rol willen spelen voor VV Jubbega. Maar ook zodat iedereen er beter van wordt.”

Publieksprijs

Ook dit jaar worden er weer twee publieksprijzen uitgereikt aan een individuele vrijwilliger en een groep vrijwilligers. Alle vrijwilligers en groepen vrijwilligers die in 2016 geïnterviewd zijn, dingen mee naar de publieksprijs. Er kan tot en met 5 maart gestemd worden via de website van het Vrijwilligers Servicepunt www.vrijwilligerswerkheerenveen.nl.