Ingezonden: gaswinning onder woonwijk Skoatterwald

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant kreeg onderstaande ingezonden brief: 

,,Er is véél mis met de politiek in  Den Haag,  VVD ministers die het niet zo nauw namen, moesten vertrekken. Nu blijkt dat ook de de VVD er Siebenga, niet verontrust is over de gasboring, blijkt dat de inwoners die daar wonen en die daar nog willen gaan wonen, flink zijn/worden misleid. Als het is zo Vermilion zegt dat in december 2015 de gemeente aanwezig was bij een informatieavond, is dit wel erge pijnlijk. Kun je de gemeenteraad nog wel vertrouwen ? Met de gasboringen in de provincie Groningen in je achterhoofd, is dit aanleiding om , als het nog kan, een zeer uitgebreid verzekering af te sluiten.
Een gesprek met minister Kamp is zinloos en alleen voor de vorm, de vraag is, hoe en wat gaat de gemeente Heerenveen voor de inwoners van Skoaterwâld doen voor de mogelijk aankomende schade?'' 
D. de Jong
Heerenveen