CDA: Opheldering boorplannen Skoatterwâld

HEERENVEEN - CDA Heerenveen wil duidelijkheid van het college van burgemeester en wethouders over de plannen van Vermillion om onder de wijk Skoatterwâld gas te winnen. De coalitiepartij stelt hier maandagavond in de raadsvergadering mondelinge vragen over.

Onder de bewoners van Skoatterwâld is enige onrust ontstaan nadat Vermillion donderdagavond in een wijkvergadering de plannen nader heeft toegelicht. CDA Heerenveen wil vooralsnog niet te voorbarig zijn en wacht op de antwoorden van het college voor ze een standpunt inneemt. ,,Wat houdt de winning van gas onder Skoatterwâld feitelijk in?”, vraagt raadslid Hedwig Rinkes zich onder andere af, ,,Vermillion heeft de toezegging gedaan eerst een nulmeting te doen, en is daar inmiddels ook toe verplicht. Hoe verloopt het proces van de nulmeting en hoe worden gemeente, omwonenden en belanghebbenden hier van op de hoogte gehouden?”. CDA is verrast over de invloed van de boring in Langezwaag op Skoatterwâld. ,,Zijn wij wel goed geïnformeerd? Dat horen we vanavond”, besluit Rinkes.