Heerenveen binnenkort moderne openbare school rijker: OBS Route 0513

HEERENVEEN - Nog slechts een paar weken en Heerenveen is een moderne, nieuwe openbare school rijker: OBS Route 0513.

Na een intensief voorbereidings- en bouwtraject wordt op 17 februari MFC De Akkers aan de Veluwelaan in wijk De Akkers opgeleverd. In het gebouw zijn naast OBS Route 0513, een christelijke school, peuter- en naschoolse opvang en een wijkcentrum gevestigd. Een prachtige combinatie die voor nu en de toekomst garant staat voor modern onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. OBS Route 0513 is ontstaan uit het samengaan van de Commanderije en de Letterbeam. Met het betrekken van het nieuwe gebouw en het invoeren van een vernieuwend en modern onderwijsconcept was ook de tijd rijp voor een nieuwe naam. Een onderscheidende naam, passend bij het onderwijs wat op de nieuwe school geboden wordt. De nieuwe school kent veel grote open ruimtes met werk- en instructiehoeken, een stilteruimte, een kunst- en techniekatelier en een kookstudio. Ieder kind volgt op zijn niveau en passend bij zijn eigen mogelijkheden, talenten en vaardigheden basisonderwijs. Vakleerkrachten dagen de kinderen uit om van en met elkaar te leren en bieden ondersteuning waar nodig. Ieder kind volgt zodoende zijn eigen route, vindt zijn eigen weg. De verhuizing van de tijdelijke huisvesting aan de Fluessen naar het nieuwe gebouw vindt plaats in de voorjaarsvakantie. Op 3 maart is er een open middag waarop ouders en kinderen de school kunnen bewonderen. De kinderen van OBS Route 0513 nemen op 6 maart hun nieuwe school in gebruik.