Radertjes van de samenleving: Over Welzijn Gesproken

HEERENVEEN - Onbetaald werk en vrijwilligers zijn de radertjes van de samenleving. Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk?  

De Heerenveense Courant besteedt geregeld aandacht aan een vrijwilliger of vrijwilligersgroep in de gemeente Heerenveen. Dat gebeurt in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen en Volbeda Stationsbloemenhal. Eénmaal per jaar wordt een vrijwilliger (individueel of namens een organisatie) uitverkoren tot Vrijwilliger van het jaar. Deze ontvangt de Zilveren Duim van Heerenveen, beschikbaar gesteld door de Heerenveense Courant. De prijs wordt in maart uitgereikt tijdens de grote landelijke vrijwilligersactie NL DOET in Heerenveen. Deze keer komen  de vrijwilligers van Over Welzijn Gesproken aan het woord. Bij welke organisatie doen jullie vrijwilligerswerk? Hoelang bestaat deze organisatie? Het OWG is opgericht in 2012. Het OWG is er voor mensen vanaf 55+. We hebben ongeveer 50 vrijwilligers die zich voor verschillende activiteiten inzetten. Activiteiten die we bij het OWG doen zijn o.a. 1 x per week koken voor oudere mensen, 1 keer in de maand op zondag bingo, zomeractiviteit, seniorengroep met daarbij 1 x in de week =maand een spreker, telefooncirkel, het doarpsiten 1 x per maand, in de december maand is er een speciale kerstbingo en kerstdiner. Ook doet het OWG aan burenhulp, klussendienst, kleine klusjes, vervoersdienst, tablet café, etc. Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilliger? De vrijwilligers die binnen het OWG actief zijn bekleden verschillende vrijwilligersfuncties zoals bestuursfuncties, werven van vrijwilligers, coördineren en promoten van activiteiten en (de ondersteuning bij) het organiseren van de activiteiten. Hoeveel uren per week zijn je/jullie hiermee bezig? Dit is per vrijwilliger verschillend. Het ligt ook een beetje aan de taken die er verricht worden bij het OWG. Maar laten we er vanuit gaan dat de vrijwilligers gemiddeld 3 tot 10 uur per week vrijwilligerswerk doen bij het OWG. Wat is je/jullie motivatie om vrijwilligerswerk te doen? Mensen zijn zo dankbaar dat je dit voor hun doet, dit zie je aan hen door de enthousiaste reacties. Als je deze reacties van deze mensen ziet, dan voel je je als vrijwilliger zo dankbaar dat je dit vrijwilligerswerk mag doen. Wat ook een motivatie is om vrijwilligerswerk bij het OWG te doen is het contact met de mensen. Ook het stukje sociale controle is een motivatie zodat je elkaar op een gezonde manier elkaar in de gaten kan houden. En de gezelligheid mag ook niet vergeten worden. Wat is je/jullie beste herinnering aan het vrijwilligerswerk? Elke vrijwilliger bij het OWG heeft een eigen ‘beste’ herinnering aan het vrijwilligerswerk dat ze doen. Toch is de dankbaarheid die je terug krijgt van de mensen iets wat door veel vrijwilligers genoemd wordt. Vertel in 2 zinnen waarom mensen bij jullie organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen? Het is belangrijk om vrijwilligerswerk te doen voor het contact met de mensen, dat jezelf maar ook de eenzame mensen in beweging komen. Vrijwilligerswerk bij het OWG is ‘van het dorp, voor het dorp en met het dorp’. Wat zou(den) je/jullie kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen? Probeer eens vrijwilligerswerk te doen. Er zit in ieder mens wel iets; dat ze een ander willen helpen. En wij vinden altijd wel een passende vrijwilligerstaak bij jou.