Veel belangstelling voor themabijeenkomst zorg

WOLVEGA -  In een volle zaal van het Zalencentrum De Rank in Wolvega was donderdagmiddag een openbare informatiebijeenkomst met als thema 'Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen in 2017'.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het WMO Burgerplatform Sociaal Domein Weststellingwerf, een onafhankelijke organisatie, bestaande uit vrijwilligers, die de belangen van burgers zo goed mogelijk behartigen en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU). De informatiemiddag was voor iedereen die wilde weten wat de actuele veranderingen in de sociale zekerheid en zorg zijn. De gevolgen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de wet Werk en Zekerheid en de Jeugdwet stonden centraal. Mensen met een laag inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben krijgen te maken met een opeenstapeling van maatregelen. Welke invloed hebben die maatregelen op de financiën en uw sociale leven? Voor wie geldt de kostendelersnorm? Hoe gaat het met ontslag? Wat zijn de rechten bij het keukentafelgesprek? Op welke steun kunt u rekenen? Daarover ging het die middag. De leiding was in handen van Teun Los van het WMO Burgerplatform. Nanne de Jong, coördinator van het FSU, gaf voor de pauze een presentatie over de gevolgen van deze maatregelen en wat ze betekenen voor personen en gezinnen. Daarna was het woord aan de bezoekers die allerlei vragen konden stellen en ervaringen naar voren brengen. En waar mogelijk werd persoonlijke steun gegeven. In de pauze en na afloop waren vrijwilligers van hulpverleners organisaties (FSU, Humanitas, Leergeld, Onafhankelijke Senioren Wolvega (OSW), de Kerken, Kans Plus) aanwezig, naast medewerkers van de gemeentelijke gebiedsteams om vragen te beantwoorden. Ook was de mogelijk om een nadere afspraak te maken. WMO Burgerplatform in de gemeente behartigt de belangen van de gebruikers van WMO, kijkt kritisch of de regels van de gemeente nauwkeurig worden nageleefd. Verder zijn er werkgroepen zoals op het gebied van armoede, werk en inkomen, geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligers en ouderen. (Foto: Lenus van der Broek)