SP: "Zorgen over volksbuurten"

HEERENVEEN -  De SP in Heerenveen maakt zich zorgen over een te grote concentratie van statushouders en nieuwkomers in volksbuurten.

Tijdens het aanbellen bij bewoners in Centrum-West kwamen de SP'ers veel mensen tegen die de taal niet spreken en slecht of niet geïntegreerd zijn. De SP pleit daarom voor een actief spreidingsbeleid van statushouders en nieuwkomers.
De SP wijst erop dat asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen vooral in de omgeving van de Van Dekemalaan, Melchior de Grotestraat, Hidingastraat, Tuymelaarstraat en Commandeurstraat terechtkomen. SP-afdelingsvoorzitter Dimph van Ruth: "De combinatie van hoge huren, slecht onderhoud, stijgende zorgkosten en buurtgenoten die niet of nauwelijks de taal spreken, zorgt ervoor dat bewoners ontevreden zijn over de manier waarop hun straat en buurt veranderd."
Om een concentratie van kwetsbare personen en statushouders in volksbuurten te voorkomen, pleit de SP Heerenveen voor een actief spreidingsbeleid. Daarom moeten wethouder Siebenga en woningbouwcorporaties bepaalde buurten en wijken op slot zetten voor statushouders, nieuwkomers en kwetsbare personen. "Op die manier vergroten we de kans op een succesvolle integratie, voorkomen we opeenstapelingen van problemen en nemen we de problemen van de buurtbewoners serieus", aldus Van Ruth.