Lokaal politiek  jongerendebat Weststellingwerf 

WOLVEGA -   In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017 initieert Jongerencentrum de MIX  een lokaal politiek Jongerendebat.

Het bezoek van de VVA in “om tafel met” afgelopen november  2016 in het jongerencentrum liet zien dat de Stellingwerver  Jongeren  het directe contact en gesprek met lokale politici waardeert en opzoekt. Vandaar dit initiatief om de lokale politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart  2017 op deze  manier dichter bij de “nieuwe” jonge kiezers  te brengen, zowel online als offline. Op deze avond  is er de mogelijkheid om de lokale fracties  het vuur aan de schenen te leggen. In het debat krijgen zij de kans om onder andere hun lokale beleid voor Weststellingwerf  toe te lichten. Het debat zal  dit jaar door Evita Hogeling  geleid worden. Op de facebook pagina  van de MIX ,via de evenementpagina  Politiek Jongerendebat Weststellingwerf   kan iedereen in aanloop naar het debat  vragen formuleren  of inbrengen die tijdens het de debat de aandacht zouden moeten krijgen. Op de avond zelf  zal de plaatselijke politiek deze  stellingen worden voorgelegd,  waarop men  mag reageren. Daarnaast zijn stellingen  door de bezoekersgroep van het jongerencentrum op eigen initiatief geïnventariseerd en uitgeschreven, deze zullen ook die avond  de aandacht krijgen. Specifieke vragen kunnen worden gemaild naar Bernard Damhuis  b.damhuis@timpaanwelzijn.nl