Sponsoren Gewest Fryslân ontbijten op middenterrein Thialf

HEERENVEEN -  Dinsdagochtend werd er op het middenterrein van Thialf ontbeten. Sinds drie jaar organiseert de sponsorstichting van Gewest Fryslân deze bijeenkomst voor haar zakelijke contacten. Terwijl de gewestelijke schaatsers van disciplines als langebaan en kunstrijden hun training afwerkten, luisterden sponsoren en bestuursleden van de KNSB naar een uitleg over de multi-disciplinaire aanpak door het gewest.

Met deze aanpak wil men de topsport voor de toekomst in Friesland verder waarborgen. Om dat te bewerkstelligen profiteren de sporters niet alleen van samenwerking tussen de verschillende schaatsgeledingen, maar is er volgens Bauke Jonkman van de stichting ook een actieve betrokkenheid van instanties als het onderwijs, Centra voor Topsport en Onderwijs Noord en het ziekenhuis in Heerenveen. Voor wat die laatste organisatie betreft kunnen schaatsers die bijvoorbeeld een blessure hebben met voorrang bij de Tsjongerschans voor behandeling terecht. In samenwerking met NDC Mediagroep, het moederbedrijf van onder andere deze krant, worden er plannen opgesteld om de Friese bevolking eveneens actief te betrekken bij het schaatsen in hun provincie. Daarmee wil men het draagvlak voor schaatstopsport nog verder vergroten. ,,We willen heel Friesland verbinden. 500.000 Friezen die het mooi vinden om naar schaatsen te kijken, maar ook om het zelf te beleven. Wanneer iedere Fries een euro bijdraagt, creëren wij daarmee een prima basis voor onze doelstelling om tot een duurzame structuur te komen", aldus Sytze Prins namens. Het motto daarbij is "Gewest Fryslân: supporter van alle schaatsbewegingen". Foto's Gewoan Dwaan/Douwe Bijlsma