CDA Heerenveen ziet kansen voor energielandschap op bedrijventerrein Haskerveen

HEERENVEEN - Het gebied rondom Ecopark De Wierde heeft de potentie om een energiecluster te worden, dat Heerenveen in haar eigen stroombehoefte voorziet.

CDA Heerenveen wil de mogelijkheden onderzoeken om de 'werkloze' zandwinpunt op bedrijventerrein Haskerveen te gebruiken voor een drijvend zonnepark. De discussie in de raad van Heerenveen over duurzaamheid en de notitie over zonneweides die hier uit voortgevloeid is, zijn voor het CDA aanleiding voor het initiatief. ,,Het opofferen van vruchtbare landbouwgrond voor dergelijke zonneparken vinden wij onacceptabel als er alternatieven denkbaar zijn. En die zijn er. Aan de andere kant moeten we lokale initiatieven voor duurzame energieopwekking wel stimuleren. Daarom komen wij zelf met dit plan”, legt raadslid Amarens Reitsma uit. Volgens haar liggen er rondom Heerenveen genoeg terreinen waar je de slag kunt slaan met dubbel ruimtegebruik. ,,Denk bijvoorbeeld aan vervuilde grond, randzones of de vele grote parkeerterreinen, die meer dan de helft van de tijd niet worden gebruikt. Met slim inrichten kunnen we hier een behoorlijke stap maken.” Gemeente Heerenveen onderzoekt volgens Reitsma de mogelijkheden. ,,Probleem is dat er vaak lange kabels nodig zijn met een grote capaciteit, om de opgewekte energie op het energienet te kunnen leveren. Daar is een flinke investering voor nodig.” De zandwinput bij de A7 is erg interessant omdat het transformatorstation van Liander er pal naast ligt. De grootte van het kunstmatige meer is ongeveer 25 hectare. Uit een globale inschatting blijkt dat twintig tot dertig hectare aan zonneweides genoeg duurzame stroom oplevert om alle huishoudens in een plaats als Heerenveen in haar behoefte te voorzien. ,,Deze plas is in bezit van gemeente Heerenveen en wordt niet gebruikt. De potentie van drijvende zonneparken is bewezen. De panelen zijn optimaal effectief omdat ze meedraaien met de zon. Door de weerkaatsing op het water kan er nog een hoger rendement worden gehaald.” De gemeente onderzoekt momenteel de verkoop van de zandwinput. Het CDA wil dat er ook serieus gekeken wordt naar het idee van het zonnepark. Amarens Reitsma benadrukt de potentie van de locatie. Met name omdat afvalverwerker Omrin op het nabijgelegen Ecopark De Wierde druk bezig is met circulaire economie. ,,Een energielandschap ligt hier voor het oprapen. De winning van biogas uit de vuilstort kan de mogelijkheden van een drijvend zonnepark versterken. Bovendien biedt het bestemmingsplan nog ruimte voor zes windmolens. Windenergie is de goedkoopste en meest rendabele vorm van duurzame energie-opwekking op dit moment. In plaats van het opofferen van landbouwgrond  kunnen we hier in een industriële omgeving een flinke slag slaan.” Ondertussen moet de gemeente in de ogen van het CDA doorgaan met het aanjagen van lokale initiatieven als Duurzaam Akkrum Nes (DAN), Trinitas Groene Kerk en de zonnepanelen op Thialf. ,,Je financiert dan niet alleen energiebesparing, maar ook een stuk 'mienskip'”, benadrukt Reitsma. ,,Daarom juichen we ook toe om inwoners in de leges tegemoet te komen als zij zonnepanelen op hun daken willen leggen of isolerende maatregelen willen treffen. Een breed pakket is voor de toekomst noodzakelijk. Duurzaamheid gaan niet alleen om getallen, maar ook om het realiseren van een sociaal goede leefomgeving.”