Wetenschappelijk onderzoek beelddenken Tjongerschool Mildam

MILDAM -  De Tjongerschool in Mildam doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar ‘beelddenken’. 

Sommige kinderen lijken informatie in de vorm van beelden (plaatjes, films, modellen) beter te verwerken dan informatie in woorden. Dit wordt beelddenken genoemd. Als de voorkeur voor beelden heel sterk is, zou dat kunnen verklaren waarom sommige kinderen moeite hebben met leren lezen of rekenen. De Universiteit van Utrecht gaat onderzoek doen naar dit ‘beelddenken’.  Op 15 februari vindt het onderzoek plaats onder leerlingen van groep 6 en 7 van de Tjongerschool.  Het onderzoek is van belang omdat op basisscholen veel communicatie in woord en taal is en een groot beroep wordt gedaan op de verbale vaardigheden kinderen. Kinderen die beelddenkers zijn, beheersen deze vaardigheden mogelijk minder goed. Deze kinderen zouden dan in het nadeel zijn, omdat ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen op school. In het onderzoek wil de Universiteit van Utrecht, samen met de Stichting Beelddenken en de Rijksuniversiteit Groningen, nagaan of dit echt zo is. Doel van het onderzoek is duidelijkheid te geven over de kenmerken van beelddenken en een instrument te ontwikkelen waarmee beelddenken vastgesteld kan worden. In het onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre kinderen de verschillende vormen van informatie kunnen verwerken en waar hun voorkeur ligt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ca. 300 kinderen van groep 6 en 7 van verschillende basisscholen in Nederland. De Tjongerschool in Mildam heeft een begaafdheidsprofiel en is erop gericht individuele talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen. Kennis over beelddenken kan hieraan bijdragen. De school heeft daarom aansluiting gezocht bij het landelijke onderzoek. De ouders beslissen zelf of hun kind meedoet aan het onderzoek.