Veilig oversteken op de N919  

OOSTERWOLDE - De komende jaren pakt de provincie Fryslân samen met de gemeente Ooststellingwerf de provinciale weg N919 aan. Het gaat om het deel vanaf Oosterwolde tot aan de afslag Weperpolder richting Haulerwijk.

De weg heeft een aantal gevaarlijke afslagen en kruisingen. Het gaat om de kruispunten bij de Ploeggang, Houtwal, Rijweg, Klazingaweg en de Weperpolder. Met de aanpak van deze kruispunten wil de provincie de verkeersveiligheid op de weg verbeteren. Naast de veiligheid is het ook belangrijk dat het verkeer op de weg goed kan blijven doorrijden. Voor elk kruispunt wordt gezocht naar een gepaste oplossing. De provincie is op dit moment bezig met het maken van de ontwerpen voor alle kruispunten. Voor de Ploeggang en de Rijweg staat de oplossing op dit moment al vast. Bij de Ploeggang komt een ovonde (een ovale rotonde). Daardoor kunnen fietsers en voetgangers veiliger de weg oversteken. Op de kruising bij de Rijweg kiest de provincie voor een rotonde. Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Ooststellingwerf heeft aangegeven achter dit besluit te staan. Dit kruispunt zit in een flauwe bocht, waardoor het soms lastig is om te zien wanneer je kunt oversteken. Een rotonde zorgt ervoor dat het verkeer op de N919 moet afremmen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer goed kan blijven doorrijden, wordt er bij de Weperpolder gezocht naar een oplossing die de doorstroming richting Haulerwijk verbetert. Om de omgeving te informeren over de plannen organiseert de provincie Fryslân samen met de gemeente Ooststellingwerf binnenkort een inloopavond. Ondernemers, omwonenden en andere belangstellenden kunnen hier onder andere de ontwerpen bekijken en vragen stellen. Daarnaast komt de provincie binnenkort met een nieuwsbrief over alle aanpassingen in de N919. De provincie stelde vorig jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar voor het veiliger maken van de wegen in Fryslân. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een onderzoek van de ANWB. De provincie benoemde ruim 70 trajecten, kruispunten en oversteken die tijdens de coalitieperiode veiliger worden gemaakt. Ook het verbeteren van de markering en het veiliger maken van bermen hoort hierbij. Meer informatie is te vinden op: www.veiligewegen.frl.