Inwoners Weststellingwerf zoeken ideale burgemeester

Heerenveen -  WOLVEGA - Een burgervader (m/v) die sociaal en betrokken is, benaderbaar en zichtbaar is in alle dorpen. Deze typering springt er uit bij de resultaten van de raadpleging Mijn Burgemeester onder de inwoners van Weststellingwerf, als het gaat over de nieuwe burgemeester.

Bijna 700 inwoners hebben aan de raadpleging meegedaan, waaronder ook scholieren. Een hoge score in vergelijking met soortgelijke consultaties bij andere gemeenten. Door zichtbaar te zijn in alle dorpen is de burgemeester goed op de hoogte van wat er onder de inwoners leeft, zo menen veel Weststellingwervers. Naast de sociale kant moet de burgemeester ook oog hebben voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Inwoners hebben de voorkeur voor iemand die een positieve impuls geeft aan het ondernemersklimaat en ondernemers ondersteunt. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de jeugd en de leefbaarheid van de dorpen, door onder andere het voorzieningenniveau op peil te houden. De resultaten van de raadpleging onder de bevolking worden gebruikt bij het schrijven van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Hierin wordt aangegeven welke eigenschappen hij of zij moet hebben en waar accenten in het optreden zouden moeten liggen. De gemeenteraad stelt de profielschets op 27 februari aanstaande vast in een openbare raadsvergadering. Daarna worden kandidaten in de gelegenheid gesteld om te solliciteren. Na een intensieve selectie hoopt de raad eind mei een voorkeurskandidaat voor te kunnen stellen. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester nog voor de zomer kunnen worden geïnstalleerd. Resultaten Van woensdag 11 t/m zondag 22 januari 2017 konden inwoners van Weststellingwerf online en via een papieren vragenlijst hun mening geven over welk type burgemeester het meest geschikt is voor Weststellingwerf. Een overzicht van alle resultaten van de raadpleging Mijn Burgemeester is te vinden op www.weststellingwerf.nl/welkomburgemeester.