Gedeeltelijke vrijstelling leges voor duurzaamheidsprojecten

HEERENVEEN -  Wie in de gemeente Heerenveen een duurzaamheidsproject start in het komende jaar, kan rekenen op (gedeeltelijke) vrijstelling voor de legeskosten.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. “Heerenveen wil graag een energie-neutrale gemeente worden. Dat kunnen we niet alleen; we hebben de plannen van onze inwoners en ondernemers zeker nodig,” zegt wethouder Siebren Siebenga. “Zonder de initiatieven van inwoners en bedrijven halen we het doel niet. We willen goede ideeën stimuleren en ondersteunen. Daarom stellen we de raad voor vergunningplichtige projecten voor duurzaamheid legesvrij te maken, tot maximaal € 50.000.” Financiële stimulans voor projecten Er is bij andere gemeenten gekeken of projecten eerder tot uitvoering komen als de initiatiefnemers geen leges hoeven te betalen. Deze leges worden normaal gesproken in rekening gebracht voor de aanvraag van een vergunning. De korting blijkt bij andere gemeenten een grote stimulans om duurzaamheidsprojecten uit te voeren. Heerenveen kiest voor een vrijstelling bij energieprojecten die bijdragen aan de gemeentelijk doelstellingen en met een maximum van € 50.000 aan legeskosten.   Energieprojecten en kosten Het gaat specifiek om duurzame energie-opwekking, zoals energie halen uit zon, warmte, wind en biomassa. Daarnaast geldt de gedeeltelijke vrijstelling voor energieneutrale nieuwbouwprojecten of bijna energieneutrale verbouw van woningen of bedrijfspanden.   Rol gemeenteraad De gemeenteraad heeft eerder in 2016 de notitie ‘uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015-2020’ vastgesteld. Een van de doelen is dat Heerenveen een energie-neutrale gemeente wil worden. Het college stelt de gemeenteraad voor om duurzame projecten (gedeeltelijk) legesvrij te maken. Aan het einde van 2017 volgt een evaluatie. De gemeenteraad zal in de vergadering van februari bekijken of ze dit voorstel laat ingaan.