Museum Heerenveen vreest sluiting

HEERENVEEN - Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen ligt, moet Museum Heerenveen het  doen met 65 duizend euro minder gemeentelijke steun per jaar.

Dat betekent in de praktijk dat er een ton overblijft voor personeel en organisatie. Dat is volgens de directie van het museum de doodsteek voor het plaatselijke cultuurhistorische museum. Linda Trip voorziet dan ook op termijn een sluiting van het museum. Jaarlijks komen rond de 15 duizend bezoekers een kijkje nemen in het museum dat in 1982 z’n deuren opende onder de naam Willem van Haren en destijds voortkwam uit de plaatselijke oudheidkamer. Ter vergelijking: kunstmuseum Belvedere trok het afgelopen jaar 50 duizend bezoekers. De samenstellers van de cultuurnota zijn van mening dat de presentatie van de historie van Heerenveen in het museum best wat ,hipper’ kan. Dit zou een reden zijn van het weinige bezoek. ,,De cultuurhistorie van Heerenveen is belangrijk en het college wil dat deze een groter publiek bereikt. Het voorstel is dat er een meer eigentijdse vorm komt voor het vertellen van ‘het verhaal van Heerenveen’. De gemeente vraagt het Museum Heerenveen voor 1 juni met een voorstel te komen om deze omslag te realiseren. Het is aan Linda Trip om deze omslag de komende maanden te realiseren. Dezer dagen gaat ze met het bestuur om tafel. Museum Heerenveen wordt draaiend gehouden door vier parttimers en ruim 70 vrijwilligers. Overigens is het voorstel in de cultuurnota nog niet bindend. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen en kan het nog afblazen. Dat zal de VVD niet doen. Deze partij liet enige tijd geleden al weten te willen stoppen met Museum Heerenveen. Volgens de VVD  blijft het museum veel te afhankelijk van de subsidie van de gemeente. ,,Dit kunnen we onze inwoners niet langer uitleggen,” liet Tjeerd  Waterlander al eerder weten. Met het vrijgekomen geld wil de VVD  andere spelers en nieuwkomers in de culturele sector een kans geven. Hierbij wordt   bijvoorbeeld gedacht aan het Oranjewoudfestival, dat volgens Waterlander met geringe gemeentelijke financiële ondersteuning in een paar dagen tijd bijna net zoveel bezoekers trekt als het museum in een heel jaar. Waterlander: “Cultureel ondernemerschap en zo snel mogelijk de broek zelf ophouden wordt op deze manier gestimuleerd en beloond. Dan ontstaat er nieuw elan en perspectief met als gevolg een gezond cultureel hart met steun en draagvlak van inwoners binnen en buiten de gemeente” . In de huidige cultuurnota is dit voorstel min of meer overgenomen. Het vrijgekomen geld gaat nu onder andere naar het Oranjewoud Festival, dat overigens ook een ton subsidie van de Provincie krijgt.