Boekpresentatie Rob Kerkhoven in Museum Belvédère

HEERENVEEN -  In het sfeervolle museumcafé presenteerde plaatsgenoot Rob Kerkhoven zaterdagavond zijn boek ‘Mijn Elfhuizentocht, 1951-2016’.

De hoofdpersoon bezoekt in het luxe in hardcover uitgegeven boek de huizen, gebouwen, scholen, kazernes waar hij ooit verbleef. Hij zat zelfs op een bankje op een begraafplaats. Tijdens die bezoekjes zouden de verhalen wel opborrelen, had hij bedacht. Onder grote belangstelling beet Feandichter Edwin de Groot het spits af. Hij droeg een speciaal gelegenheidsgedicht voor. Daarna werd Kerkhoven ondervraagd. “Het leven van de hoofdpersoon in het boek lijkt op dat van Rob Kerkhoven. Waarom heb je gekozen voor een mix van fictie en non-fictie?”, wilde interviewer Bauke Nauta weten. “Toegegeven, Ruud Rijnsburgh lijkt op mij, maar hij ís het niet. Hetzelfde geldt voor meer personages in het boek. Ze zouden kunnen bestaan, hebben eigenschappen, eigenaardigheden, afwijkingen en karaktertrekken van reële personen van vlees en bloed, maar ze zíjn het niet, of maar voor een deel. Persoonsnamen, straatnamen én gebeurtenissen zijn veelal fictief. Sommige gebeurtenissen hebben ongeveer zo plaatsgevonden, andere zijn compleet verzonnen, maar ze zijn verantwoord bijeen gelogen.” “Al in het begin poneert Rijnsburgh allerlei stellingen omtrent zijn identiteit. Is het jou na het schrijven van dit boek duidelijk waardoor je identiteit uiteindelijk wordt bepaald?”, vroeg Nauta. “Ik geloof niet in een onomstotelijk vastliggende persoonlijke identiteit die een leven lang meegaat. Ik neig naar de uitspraak van John Williams die ik het boek als motto meegaf: ‘De man op leeftijd moet, als hij de hem toegewezen rol goed speelt, het leven als een komedie zien’. Of ik er nu op 65-jarige leeftijd al om kan lachen weet ik nog niet.” Vervolgens las de schrijver enkele hilarische passages over de militaire carrière van Ruud Rijnsburgh voor: ‘Op vijfjarige leeftijd joeg Rudy in 1956 met vriendje Theo op communisten. Ze slopen dan stilletjes over het erf om bij onraad alarm te kunnen slaan. Ze deden hun speurwerk uiterst behoedzaam, omdat Theo en Rudy van hun ouders hadden begrepen dat zo’n Sovjet-krijger tot de tanden bewapend was en geen medelijden zou hebben met bij toeval aangetroffen NAVO-kleuters.’ Jaren later eindigde Ruuds dienstplicht in een smadelijke aftocht: S5! Ten slotte overhandigde Kerkhoven het eerste exemplaar aan zijn twee trouwe, kritische meelezers. “Hun soms scherpe, maar altijd opbouwende kritiek, bruikbare suggesties, waakzaamheid, aanmoedigingen, taaladviezen, onverwachte invalshoeken en waarschuwingen voor miskleunen zorgden mede voor het tot stand komen van de Elfhuizentocht”, verklaarde de schrijver en hief het glas. Het boek van 384 pagina’s - ISBN 9789402804133  - kost € 26,95 en is verkrijgbaar bij boekhandel Binnert Overdiep te Heerenveen of rechtstreeks bij de schrijver via r.kerkhoven@upcmail.nl