Ingezonden: strooibeleid van de gemeente

HEERENVEEN - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaande brief: 

,,Elke gemeente heeft zo zijn eigen strooibeleid wat er op is gericht om groepen mensen uit te sluiten van goed begaanbare wegen. Zoals het nu gaat is er willekeur m.b.t doorgaande wegen, hoofdwegen en toeristische paden/fietspaden.
Wij als burgers hebben allen recht op een gelijke behandeling, zoals ook in de Grondwet staat, hoe dan ook en dat mag niet worden verzwegen door te zeggen dat er geen geld en manschappen zijn om te strooien.
De inspanningsplicht die de gemeenten hebben, wordt niet volledig uitgevoerd. Deze kunnen ook niet uitleggen waarom er onderscheid in behandeling wordt gemaakt. Kortom, onze veiligheid is door dit beleid in gevaar. Wel kun je als burger de stoep voor je huis schoonhouden omdat je wilt dat jij ook over een schone stoep kunt lopen.'' 
D. de Jong
Heerenveen