Gemeente pakt ,illegale bouwwerken' aan

Heerenveen - Noordwolde - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de eigenaar van het perceel Industriestraat 3 in Noordwolde aan te schrijven in verband met de strijdige situatie die daar gaande is.

Op het perceel is geconstateerd dat er een strijdige situatie gaande is nu er illegale bouwwerken zijn opgericht en tevens werkzaamheden worden uitgevoerd die niet passen binnen de toegestaan gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan. Op het perceel is er sprake van een metaalhandel, een autodemontage/ autosloperij, een verfspuitinstallatie en zijn er bouwwerken zonder een vergunning geplaatst (hekwerk en IBC wand). Op het perceel vinden bedrijfsactiviteiten plaats die niet binnen het bestemmingsplan passen en er zijn enkele bouwwerken zonder vergunning geplaatst. Een deel van de bedrijfsactiviteiten die daar plaatsvinden zijn gelet op de directe omgeving te "zwaar" en moeten op specifieke andere locaties plaatsvinden omdat er teveel hinder ontstaat voor de directe omgeving. Bijvoorbeeld gelet op het geluid. In het bestemmingsplan wordt opgenomen wat voor soort categorie bedrijven zich op welke plek kunnen vestigen. Hierbij wordt dan rekening gehouden met de afstanden tot bepaalde (geluids)gevoelige objecten in de omgeving. Bij de Industrieweg 3 zijn een deel van de bedrijfswerkzaamheden die daar nu plaatsvinden op basis hiervan niet mogelijk en ook niet wenselijk. (Foto: Lenus van der Broek)