Minder WW in Friesland dan vorig jaar

Sneek - Eind 2016 lag het aantal WW-uitkeringen in Friesland 10,3% lager dan het jaar daarvoor. Ook de stijging van de WW in de decembermaand, gebruikelijk vanwege het stilvallen van seizoenswerk in (land)bouw en horeca, was minder sterk dan in voorgaande jaren. Hieruit blijkt volgens het UWV dat het beter gaat met de arbeidsmarkt.

Eind december 2016 telde Friesland 18.186 WW-uitkeringen. Dat is 5,5 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in december toe met 553 uitkeringen (3,1%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 10,3% (-911) minder WW-uitkeringen. Het stilvallen van seizoengevoelig werk in bouw, landbouw en horeca zorgt jaarlijks voor een toename van nieuwe WW-uitkeringen in december. Dit jaar was de toename van de WW in Friesland met 3,1% veel lager dan in voorgaande jaren, waarin de WW met ongeveer 11% toenam. Het economisch herstel speelt hierbij een rol. De toename van de WW in seizoensgevoelige sectoren was hierdoor minder groot. Daarnaast nam de WW in andere sectoren als onderwijs en grootwinkelbedrijf zelfs af in december. Dat het economisch beter gaat, blijkt vooral uit de daling van het aantal WW-uitkeringen in het afgelopen jaar. In vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen waren er in december 2016 minder WW-uitkeringen dan in het jaar ervoor. Vooral uitzendkrachten en bouwvakkers kwamen minder vaak in de WW terecht. Maar ook in sectoren als zorg en detailhandel was het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden. Voor heel Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis met 7,6% naar 411.990.