CBS De Adelaar is extra kleutergroep gestart

CBS - De Adelaar is na de kerstvakantie gestart met een extra kleutergroep. Reden is het toegenomen aantal kleuters dit schooljaar.

Omdat het streven is dat er in de onderbouw in kleine groepen wordt gewerkt, past het starten van een nieuwe groep helemaal in het beleid van de school. “Je kunt niet precies voorspellen hoeveel nieuwe kinderen er worden aangemeld. Het is natuurlijk fijn dat ouders bewust kiezen voor onze school.”, zegt schooldirecteur Irma Korpershoek. Op 2 februari is er een open inloopochtend in de groepen 1 en 2 op De Adelaar. Iedereen is vrij om binnen te lopen. Leerlingen van groep 8 zullen rondleidingen door de school verzorgen.