Sint Franciscusschool van start met ‘De Bibliotheek op School’

WOLVEGA -   Maandagmiddag  vond op de Sint Franciscusschool in Wolvega de officiële ondertekening plaats van het 3-jarig contract ‘De Bibliotheek op School’ (dBos).

Dat werd gedaan door Bas van der Ven, directeur van Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Annemargreet Kramer, directeur van de school. Vanuit de bibliotheek zal leesconsulent Annemerije Brandsma de aankomende jaren een vast aanspreekpunt zijn voor de leerlingen en leerkrachten van de school. Alle leerlingen vanaf groep 4 vullen een vragenlijst in over de bibliotheek, leesboeken, (voor)lezen en mediawijsheid. Ook de leerkrachten doen aan het onderzoek mee. Vanuit deze monitoring, meten is weten, wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren. Om de opening een feestelijk tintje te geven waren 2 auteurs uitgenodigd. Natascha Stenvert voerde, voor de onder/middenbouw, met behulp van een poppenkastvoorstelling een toneelstukje op rondom haar boeken over Kolletje. Lida Dijkstra vertelde in de midden/bovenbouw over haar werk als schrijfster. Hierna werd het officiële contract getekend. Alle aanwezige leerlingen en leerkrachten waren hier getuige van. Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept “de Bibliotheek op school” ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten “vrij” lezen in op het rooster. ,,Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.” ,,Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.” Meer info: www.debibliotheekopschool.nl