Lezing in Filosofisch Café Heerenveen

HEERENVEEN - Het Filosofisch Café Heerenveen aan de Herenwal 10  organiseert op woensdagavond 8 februari een lezing van filosofe Miriam van Reijen. Het onderwerp is Soïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid.

Miriam van Reijen studeerde filosofie en sociologie in Nijmegen en woont in Breda. In lezingen, cursussen en workshops laat zij zien hoe met name de Stoïcijnse filosofie en Spinoza’s filosofie praktisch toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Van Reijen: ,,'Stoïcijns' wordt in de volksmond en in de media vaak als synoniem gebruikt voor zowel onverschillig en ongevoelig zijn als voor passief en berustend. Als we de stoïcijnse filosofie echter nader bekijken blijkt het tegendeel waar te zijn. De stoïcijnse a-patheia betreft alleen de lastige, ongewenste en egoïstische passies, die blind en ongevoelig maken voor wat andere mensen ervaren en willen. Ook het misverstand dat a-patheia  hetzelfde is als, of leidt tot,onverschilligheid en berusting, tot niet-handelen, is een misverstand. Stoïcijnse levenskunst betekent juist actief zijn.''  ,,Stoicijnse filosofen als Epicurus, de Griekse stoïcijn Epictetus, de Romeinse stoïcijn Seneca, de 17e eeuwse Hollandse filosoof Spinoza maar ook de 20e eeuwse existentialist Sartre delen allen de opvatting dat filosofie praktisch is en in dienst staat van een gelukkig leven. De bijdrage van Sartre aan de ‘stoïcijnse’ levenskunst betreft met name zijn opvatting dat keuzes maken zonder angst en schuldgevoel mogelijk is, en zijn stelling dat er in de wereld géén belemmeringen bestaan, we creëren ze zelf dóór iets te willen,'' aldus Van Reijen.