Zangdienst in Noordwolde

NOORDWOLDE -  Op zondag 15 januari om 19.0 uur wordt er een zangavond gehouden in het kerkgebouw aan de Dwarsvaartweg te Noordwolde.

Deze avond is samen gesteld met de lievelingsliederen van één van de oudste gemeenteleden.  Aan sommige van de gekozen liederen zit een persoonlijk verhaal wat verteld gaat worden. Het orgelspel is van Johannes de Vries uit Wolvega. De deuren van het kerkgebouw zijn om 18.30 uur open en de toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor Open Doors.