Week van het gebed in Heerenveen

HEERENVEEN - Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.

In de gebedsweek van 15 tot 20 januari zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de oproep tot verzoening. In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:
  • Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema “Verzoening” een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door verschillende Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal predikanten en voorgangers zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.
Zondag 15 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5
  • Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:
Maandag 16 januari Filadelfia Dinsdag 17 januari Elim Woensdag 18 januari Goede Herder Kerk Donderdag 19 januari de Weg Vrijdag 20 januari Fonteinkerk