Veenbranden: Ruimte voor de ander

Heerenveen - Allereerst wens ik u, beste lezeressen en lezers, voor het nieuwe jaar gezondheid en een flinke portie levensgeluk toe. En verder dat wij als Heerenveense samenleving mildheid en gematigdheid weten te betrachten. Een jaar waarin niet elk maatschappelijk vraagstuk meteen op scherp wordt gezet; maar een jaar van mildheid jegens anderen, van open staan en van luisteren naar elkaar.

Op de dag voor kerst bracht Tamar de Waal het als politiek filosoof in een radioprogramma  als volgt naar voren: “Gun elkaar de tijd tot meningsvorming.” In een tijd van snelle media als twitter en facebook word je uitgelokt tot uitspraken in one liners. Gelukkig mag dat in ons land, gezegend met de vrijheid van meningsuiting. Maar móet je altijd direct een mening geven? Een oordeel vellen? En veroordelen? Is het niet interessant je erin te verdiepen hoe een ander over een kwestie denkt? En hoe betrokkene tot dit standpunt is gekomen? De winst daarvan is, dat je inziet welke ándere   facetten aan een vraagstuk kleven. Dat maakt dat je genuanceerder gaat denken. Niet uitsluitend in zwart en wit. De werkelijkheid telt vele tinten grijs. Ik pleit ervoor om in 2017 vooral een luisterende houding aan te nemen, belang te stellen in de ander en diens opvatting te respecteren. De ander dus in zijn waarde te laten. Met name de mensen die niet zo ‘gebekt’ zijn, niet sterk staan in de samenleving. Laat ons juist naar hen omkijken. Dat biedt die mensen de ruimte, mee te doen aan een maatschappelijke discussie. Invloed te hebben op politieke besluitvorming. Aandacht te vragen voor hun belangen of zienswijze. Op die manier kan met hen rekening worden gehouden bij politieke en andere besluiten. Wanneer zij ervaren dat hun mening er toe doet, en dat zij ertoe doen, voelen ze zich niet buitengesloten. Integendeel, ze maken dan deel uit van onze samenleving. Een moderne, ‘inclusieve’ samenleving biedt aan ieder de ruimte om zichzelf te zijn. Daar heeft ieder mens recht op. Dat we in het nieuwe jaar een stap mogen zetten in die richting, is mijn innige wens. Het ga u allen goed. Remco Helder