Interview: Menselijke maat terug in Heerenveen

HEERENVEEN -  2016 is het jaar van de omslag geweest. De gemeente Heerenveen krabbelt er financieel bovenop.

Rond de zomer is het provinciaal toezicht opgeheven, waardoor beslissingen en keuzes over de eigen financiën weer in Crackstate gemaakt worden. Fractievoorzitter Jentsje Abma en raadslid Hedwich Rinkes van het CDA kijken met een positief gevoel op het afgelopen politieke jaar terug en willen die lijn in 2017 doortrekken. ,,De menselijke maat moet terug.” Het bezoek van gedeputeerde Sander de Rouwe aan Heerenveen is een heugelijk feit geweest. Hij bracht het heugelijke nieuws dat het preventief toezicht van de provincie op de financiële huishouding van de gemeente werd opgeheven. Een omslagpunt, meent Jentsje Abma. ,,De afgelopen jaren was de bevoegdheid voor besluiten en keuzes minimaal. Er is fors bezuinigd en belastingen moesten noodzakelijkerwijs maximaal omhoog. Gelukkig zijn we er veel sneller dan verwacht bovenop gekrabbeld. Het vorige college heeft daar een begin mee gemaakt. Dankzij de samenwerking in de coalitie met onze inbreng is discipline aan de dag gelegd en gefocust op financieel herstel.” Hedwich Rinkes knikt. ,,Het is nog steeds belangrijk dat we de financiën strak blijven aansturen, maar met het herstel kunnen we de menselijk maat meer terug brengen. Daarom zijn er meteen keuzes gemaakt om de meest nijpende schades te herstellen.” Er is bijvoorbeeld op het sociale vlak een zorgverzekering in het leven geroepen voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast is er weer geld vrij gemaakt voor groenonderhoud en is er mede op aandringen van het CDA trendbreuk gepleegd door de belastingen te verlagen. ,,De ozb is de afgelopen jaren maximaal omhoog gebracht. Nu wordt die in Heerenveen weer verlaagd. Wij zien dat ook als onze plicht. We hebben in de crisis een beroep moeten doen op onze inwoners. Nu wij het financieel herstel hebben bereikt, moeten onze burgers dat ook merken. Dat is een vorm van rechtvaardigheid waar wij hard voor hebben gevochten in de raad”, aldus Jentsje Abma. De komst van het azc in Heerenveen is een ander beladen onderwerp geweest het afgelopen politieke jaar. ,,Vanuit onze christelijke achtergrond vinden wij het belangrijk om gastvrij richting de vluchtelingen te zijn. Geweldig om te zien hoe positief de samenleving dit heeft opgepakt”, blikt Hedwich Rinkes terug. Rond de speciale bewonersbijeenkomst in het Abe Lenstrastadion werden veel veiligheidsmaatregelen getroffen, om problemen die zich elders in Nederland voordeden te voorkomen. Achteraf bleek dit in Heerenveen niet nodig. Dat de sociale omslag steeds meer vorm krijgt in Heerenveen is het CDA op het lijf geschreven. ,,Minder industriepolitiek en meer de menselijke maat”, vindt Abma. Wat hem betreft wordt die lijn in 2017 doorgetrokken. Een concreet voorbeeld is de decentralisatie van de zorgtaken. ,,Wij willen van de burger weten hoe die de kwaliteit van de zorg ervaart. Dat willen we niet doen met afvinklijstjes en enquêtes, want daarin bepalen respons en vraagstelling het algemene beeld. Het liefst doen we dit met directe interviews met de burgers.”  Volgens Hedwich Rinkes moet de partij de juiste manier nog uitwerken. Op korte termijn verwacht het CDA met concrete voorstellen te komen. ,,We willen op die manier van direct betrokkenen weten hoe de dienstverlening in de zorg ervaren en waar ze eventueel tegenaan lopen.” Het blijven verlagen van belastingen is een ander speerpunt. Ook verduurzaming is een thema dat bij het CDA in 2017 hoog op de agenda staat. ,,Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap moeten wij de wereld goed achterlaten voor de volgende generaties. Daarom streven we naar een energieneutrale gemeente. Dat is niet alleen een ambitie, maar we zullen ook met concrete initiatieven komen.” Het CDA is bijvoorbeeld positief over zonne-energie, maar wil niet dat kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd om zonneweides voor dorpen te realiseren. ,,Dan richten we ons liever op bijvoorbeeld het gebied