De Friese Wouden opent nieuw kantoor in Oudehorne

OUDEHORNE - De Friese Wouden Thuiszorg opent op donderdag 12 januari z'n  nieuwe kantoor in Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne.

Wijkteams van de dorpen Oude-/Nieuwehorne, De Knipe, Mildam, Oranjewoud, Bontebok en Katlijk kunnen vanuit dit gezamenlijke kantoor de zorg dichter bij de cliënten organiseren. Reden voor de uitbreiding van het aantal locaties heeft te maken met het feit dat De Friese Wouden in kleinschalige wijkteams werkt, waardoor cliënten veelal dezelfde gezichten zien. Wijkverpleegkundige Sandra Blank: “Wij zijn er voor alle inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. In iedere fase van het leven. De zorg wordt afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van elke cliënt. Dan is het goed om met onze medewerkers dicht bij de cliënten te zitten. Daar past een eigen huisvesting in de wijk bij.” Het adres van het kantoor in Nieuwehorne is Molenweg 29 in Nieuwehorne. Het team is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 088 512 55 50. De officiële opening is van 13.15 – 14.15 uur. Naast de opening wordt een demonstratie dansen en bewegen op muziek gegeven en is er een gezondheidsmarkt met stands die bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.