Radertjes van de samenleving

HEERENVEEN -   In de rubriek ,Radertjes van de samenleving' ditmaal het woord aan Erik de Haan uit Heerenveen. 

Bij welke organisatie doe je vrijwilligerswerk? En hoelang bestaat deze organisatie? Ik doe vrijwilligerswerk bij het jongerencentrum Casa. Casa is onderdeel van Stichting Caleidoscoop in Heerenveen. Casa bestaat nu ongeveer 6 jaar. Waaruit bestaat je werk als vrijwilliger? Sinds de oprichting van Casa zet ik me al in als vrijwilliger. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen bij Casa omdat ik niet goed in mijn vel zat en ik graag de jongeren wat wilde leren en wat wilde doen om mijn dag in te vullen. Vrijwilligerswerk was echt een uitlaadklep voor mij!  Omdat ik toen de opleiding beveiliging deed wilde ik hier binnen Casa graag iets mee doen. Ik heb samen met een andere jongere een beveiligingsgroepje binnen Casa opgericht. Ik ben dus met beveiliging begonnen, daarna ben ik mij ook gaan bezighouden met het onderhoud van het oude pand van Casa. Omdat dit pand veel achterstallig onderhoud had was ik hier bijna elke dag mee bezig als vrijwilliger. Ook heb ik samen met de andere vrijwilligers feesten georganiseerd. Vrijwilligerswerk was in die tijd een uitlaatklep voor mij. Ik wil de jongeren graag wat leren en de jongeren de kans geven om uit te zoeken wat ze zelf willen en kunnen. Ook hebben we in samenwerking met de wijkagent en Casa een project gestart om de hangjongeren bij de Albert Heijn door te sturen naar Casa, omdat de overlast daar heel hoog was hebben we daar voor langere tijd de donderdagavond en de zaterdagmiddag gestaan om ze door te sturen naar Casa. Het beveiligingsgroepje is begonnen met het toezicht houden tijdens schoolfeesten met de wijkagent en uiteindelijk hebben we dit uitgebreid tot blaastesten afnemen bij jongeren om ze er bewust van te maken wat alcohol met je doet en hun duidelijk te maken dat feesten zonder alcohol ook erg leuk is! Schoolfeesten zijn we op eigen initiatief mee begonnen, daaruit ontstond in samenwerking met de wijkagent de blaastesten. De blaastesten zijn nog steeds een succes en dit doen we nog steeds!! Ook help ik nu bij de verbouwing van het huidige pand van Casa. Ik regel de beveiliging, ik heb samen met (jongerenwerker) Hobbe de bar gebouwd, ik heb geholpen bij het leeghalen van de boel, en ga zo maar door. Ook houd ik samen met de anderen het beveiligingsgroepje draaiende. Er zijn nu 8 vrijwilligers bij ons groepje betrokken. Onze groep bestaat al sinds de oprichting van Casa. Ik heb zelf verschillende protocollen opgesteld samen met mijn kameraad (mede vrijwilliger). Het beveiligingsgroepje is ontstaan uit niets en is nu een hechte groep van 8 personen. Hier zijn we enorm trots op. Ik heb veel zelf bedacht en ik heb ook veel samengewerkt met wijkagent en jongerenwerkers. Voor de toekomst hebben we nog heel veel plannen die we hopen te gaan uitvoeren. We blijven ons als vrijwilligers constant bewegen/ontwikkelen op het gebied van beveiliging. Dit alles doen we binnen jongerencentrum Casa. Door mijn vrijwilligerswerk heb ik bereikt dat ik de opleiding horeca-portiers diploma heb behaald.  Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen? Je moet doen waar je plezier in hebt. En ik doe alleen vrijwilligerswerk dat ik leuk vind, dat motiveert mij! Hoeveel uren per week ben je hiermee bezig? Elke middag ben ik wel even in Casa. In verband met de verbouwing is het nu wel iets minder. Maar ben aanwezig wanneer ik nodig ben! Wat is je beste herinnering aan het vrijwilligerswerk? Door alle contacten en ervaringen die ik heb opgedaan, heb ik mijn horeca-portiers diploma behaald en mag ik als portier bij café de Swetser aan het werk. Vertel in 2 zinnen waarom mensen bij jullie organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen? Omdat het heel leuk kan zijn. Je leert heel veel mensen kennen en gaat samenwerkingen aan. Je merkt hoe creatief je eigenlijk bent. Het is vrije keuze die je maakt.   Wat zou je kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen? Het kan heel leuk zijn en je kunt er heel veel mee bereiken.   Met welke ‘bekende’ Nederlander zou je weleens vrijwilligerswerk willen doen? Heb ik geen antwoord op.