Sanne Wevers en Lutz Jacobi genomineerd voor Award

HEERENVEEN - De nominaties voor de Vrouw in de Media Award 2016 en de aanmoedigingsprijs You Go Girl zijn bekend. Onderr hen is turnster Sanne Wevers uit Heerenveen. 

Ook Lutz Jacobi is genomineerd. Dit jaar zal er ook een Vrouw in de Media winnares per provincie zijn. De zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen is immers net zo belangrijk in de lokale en regionale media. Er kan gestemd worden via www.vrouwindemedia.nl .
De genomineerden zijn : 
Vrouw in de Media Award 2016 - Friesland (Fryslân)
Aafke Zuidersma, Zangeres
Erica Verdegaa, Econoom
Geesje Duursma, Bestuurslid Autisme Campus, ondernemer
Jannewietske de Vries, Ambassadeur Leeuwarden, directeur Floriade
Liesette Bruinsma, Zwemster
Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid, woordvoerder Deltaprogramma’s
Sanne Wevers, Turnster
Sietske Poepjes, Gedeputeerde Provincie Friesland
Thea Koster, Wethouder Leeuwarden
Wini Weidenaar, Creatief ondernemer, teamlid Friese Dorpentop
De awards zijn een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. In de Nederlandse media spelen mannen nog veelal de hoofdrol. Ruim tachtig procent van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht, zo blijkt uit de laatste steekproef Global Media Monitoring Project. De organisatoren van de awards willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en willen redacties aanmoedigen om vrouwen vaker zichtbaar te maken.
Per provincie is er een lijst met 10 vrouwelijke rolmodellen samengesteld op voordracht van journalisten en redacteuren werkzaam bij de regionale media uit de betreffende provincie.
Er kan door het publiek gestemd worden via www.vrouwindemedia.nl .