De Uitdaging: “Samen met de inwoners”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Tjeerd van der Zwan, burgemeester van de gemeente Heerenveen.

De carrière van Tjeerd van der Zwan (62) begon als docent. Hij was graag gymnastiekleraar geworden, maar werd vanwege te geringe sportieve capaciteiten niet toegelaten tot de opleiding. Van der Zwan koos toen voor de opleiding voor leraar geschiedenis. Hij vindt geschiedenis leuk en wilde kinderen daar wat over leren. Toch bleek de baan van docent niet aan hem besteedt en na twee jaar stopte hij. Van der Zwan is daarna nog onder andere werkzaam geweest bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding en arbeidsvoorziening in Amsterdam voordat hij wethouder werd in Lelystad.

Lokale politiek “Het lesgeven viel tegen op de middelbare school in Lelystad waar ik destijds werkte, maar ik werd wel meteen voorzitter van de medezeggenschapsraad. De school werd met opheffing bedreigd en we hadden veel contact met de wethouder van onderwijs van Lelystad. Ik dacht toen: wil je hier wat aan kunnen doen, dan moet je misschien politiek actief gaan worden. Ik werd lid van een politieke partij en van het een kwam het ander. Jaren later was ik zelf wethouder van onderwijs”, vertelt Tjeerd van der Zwan.

Burgemeester Van der Zwan wilde eigenlijk nooit burgemeester worden, want linten knippen leek hem niks. “Als wethouder in Lelystad, was ik ook locoburgemeester. De burgemeester van Lelystad is een tijdje ziek geweest en ik verving hem een half jaar. Toen zag ik wel dat het burgemeesterschap veel meer is dan alleen linten knippen. Je kunt wat voor mensen betekenen.” Mensen in zijn omgeving zeiden dat het burgemeesterschap wel wat voor hem zou zijn. Hij solliciteerde naar de functie van burgemeester in Achtkarspelen en werd aangenomen. “Dat was in 2007. Ik wilde graag naar het Noorden, want daar voel ik me meer thuis dan in het Westen. Mijn vrouw is Friezin, ik heb hier gestudeerd en de mensen spreken mij hier aan.” In 2011 werd Van der Zwan burgemeester van de gemeente Heerenveen.

Gezicht van de gemeente “Het mooie aan mijn werk, vind ik de diversiteit. Je bent bij verschillende onderwerpen betrokken. Als burgemeester ben je het boegbeeld van de gemeente, maar je bent ook aanspreekpunt voor mensen die wat van de gemeente willen of wat willen zeggen tegen de gemeente. Wat is de gemeente? Is dat een gebouw of de organisatie? Als burgemeester ben je het menselijke gezicht van de gemeente.” Het werk van de burgemeester is erg divers. Zijn dagen vliegen voorbij. “Voor dit werk moet je wel nieuwsgierig zijn en belangstelling voor mensen hebben. Dat maakt dit werk ook passend bij mij. Je moet willen weten wat mensen beweegt.”

2016 Wat de burgemeester erg mooi vond in 2016 is het vervolg van de steun die de gemeente in 2015 heeft kunnen leveren aan de opvang van vluchtelingen. “We hebben hier een noodopvang gehad en dat is goed gelopen en ook de discussie rond het azc is goed gegaan. Het had ook heel anders gekund als je ziet hoe het er in andere gemeenten aan toeging.” Van der Zwan noemt ook de steun van de inwoners van Heerenveen. “Het was hartverwarmend hoeveel telefoontjes wij destijds ontvingen van mensen die wilden helpen en mensen die spullen kwamen brengen voor de 200 vluchtelingen die in de noodopvang zaten. Die vluchtelingen waren toen ook inwoners van onze gemeente en daar moeten we samen voor opkomen. Een groot aantal inwoners heeft zich ook aangemeld om mee te denken over het nieuwe azc in Heerenveen.” Ook vindt de burgemeester het geweldig mooi dat het Molenplein is gerealiseerd, dat Thialf heel mooi is geworden en hij vindt de huldiging van onze Olympische topsporters iets heel moois. “En wat betreft de financiële situatie van de gemeente Heerenveen, was 2016 echt een mooi overgangsjaar.”

2017 “De uitdaging voor 2017 voor de gemeente is om nog veel meer met onze inwoners, bedrijven en instellingen samen te gaan doen. Daar kunnen we nog echt slagen in gaan maken. Als gemeente bepalen we niet meer zelf de dingen, maar doen dit eigenlijk steeds meer samen. We moeten veel meer uit ons gemeentehuis gaan en veel meer de samenleving in. Dat geldt voor de medewerkers, maar ook voor de collegeleden. Nog meer naar buiten toe.” Ook ziet de burgemeester in 2017 graag dat de banengroei doorzet en dat de gemeente meer resultaat gaat boeken in het helpen en ondersteunen van mensen die hulpbehoevender zijn dan anderen.

Goede burgemeester In 2020 zit zijn burgemeesterschap erop en, zoals het nu lijkt, gaat hij niet nog een keer solliciteren naar de baan. “Ik ga dan andere dingen doen. Wat, weet ik nog niet.” Tot het zover is, wil Van der Zwan een goede burgemeester zijn voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. “Ik wil dat de mensen wat aan mij hebben. Dat ze zeggen dat ik niet alleen maar linten knip, maar dat ze vinden dat ze ook wat aan mij hebben. Dat ze met vragen naar mij toe kunnen komen en ik die beantwoord. En als ze om hulp vragen, ik ze help en anders uitleg waarom ik ze niet kan helpen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.”

Mieke van Veen