De Ontmoeting: Neli de Haan

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Neli de Haan, voorzitter van de PCOB.

Wie ben je? “Mijn naam is Neli de Haan en in 1944 werd ik in Heerenveen geboren. Ik ben onder andere werkzaam geweest als lerares Engels aan de LTS aan de Burgemeester Falkenaweg als geestelijk verzorger in Talma Huis Veenwouden en als predikant. Ontmoeting was de kern van mijn werk. Van 2004 tot 2008 zat ik voor het eerst in het bestuur van de PCOB, in 2011 werd ik voorzitter. Het motto van de PCOB is: ‘omzien naar elkaar’ en daarin is ontmoeting heel belangrijk.”

Wat is de PCOB? PCOB is de afkorting voor: Protestant Christelijke Ouderen Bond. De landelijke PCOB is opgericht in 1960. Daarna zijn er plaatselijke afdelingen ontstaan en in 1983 is de afdeling Heerenveen opgericht.”

Waarom is de PCOB destijds opgericht? “In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden ouderenbonden opgericht o.a. ANBO, KBO, PCOB. Alle bonden hadden belangenbehartiging van senioren hoog in het vaandel en dat werd gedaan vanuit de eigen achtergrond. De laatste jaren is er een goede samenwerking ontstaan met de KBO. Op landelijk niveau hebben PCOB en KBO besloten om per 1 januari 2017 in federatief verband te gaan samenwerken. KBO-PCOB zal voortaan met één gezicht naar buiten treden en aldus ongeveer 300.000 leden vertegenwoordigen. Voor de belangenbehartiging van ouderen in de gemeente Heerenveen is het COSBO opgericht, het overlegorgaan met de gemeente. Daarin zijn alle ouderenbonden vertegenwoordigd en is de doelgroep: alle ouderen van de gemeente Heerenveen.”

Wat doen jullie als PCOB Heerenveen? “De PCOB Heerenveen heeft ongeveer 360 leden. Van september tot april is er op de laatste vrijdag van de maand een ledenbijeenkomst in Trinitas. We proberen een interessant programma samen te stellen waarvoor we sprekers uitnodigen. De onderwerpen variëren van het Fryske Gea tot Burgernet. Ook gaan we elk seizoen op bedrijfsbezoek. Zo zijn we o.a. naar Royal Smilde, Royal Jongbloed en het Abe Lenstra stadion geweest. Een andere activiteit is Schuif Aan. Mensen worden uitgenodigd om aan te schuiven aan de etenstafel. Gezellige avonden en ideaal om elkaar beter te leren kennen. Dit doen we twee keer per jaar. Eén keer per jaar hebben we een grote Schuif Aan met een lopend buffet voor  zo’n 60 PCOB als KBO gasten.”

Voor wie is de PCOB Heerenveen bedoeld? “De PCOB werkt vanuit de C van christelijk, dat is het samenbindende van de vereniging. Verder werkt de PCOB samen met een ieder die de belangen van ouderen wil behartigen. Iedereen is van harte welkom op een van onze bijeenkomsten. De eerstvolgende is op vrijdag 27 januari 2017 in Trinitas. We beginnen om 14.00 uur. De toegang is vrij, koffie/ thee kost € 1,50. Meer info is te vinden via onze website: www.pcob.nl  en dan kan men zoeken via postcode.”