FNP wil in college Heerenveen

Heerenveen - Heerenveen - De FNP wil met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 haar positie in de gemeenteraad van Heerenveen verstevigen.

De partij is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2006 bezaten de Frysk Nasjonalen één zetel, vier jaar later twee en de partij is nu met drie mensen, Poppe Hooijsma, Maaike Terpstra en Ate Eijer, in de Heerenveense gemeenteraad vertegenwoordigd. Volgens  Ate Eijer, huidig fractievoorzitter en beoogd lijstrekker voor de verkiezingen in 2018, is het nu tijd voor een volgende stap. “We wolle fierder groeie en we geane foar 5 sitten yn 2018. Dermei kinne se net om ús hinne en kinne we in wichtige rol spylje by de kolleezje-ûnderhannelingen”. “Ek it kommend jier sille we net roppe en raze. Mar wol sille we goed harkje nei ús ynwenners en har lûd werom komme litte yn de ried”, aldus Eijer. De kans dat de FNP in 2018 in het college komt, is volgens Eijer reëel. De raad van Heerenveen wordt in 2018 met twee zetels uitgebreid en de FNP denkt dat ze gezien de ontwikkelingen in het politieke landschap, waarbij steeds meer aandacht is voor lokale partijen, ze in 2018 wel eens voor een verrassing kan zorgen.