Friese musea trekken recordaantal bezoekers: ruim 1.000.000

HEERENVEEN -  Museumfederatie Fryslân en de Friese musea kijken terug op een goed museumjaar 2016.  De musea in Fryslân hebben het afgelopen jaar in totaal 1.043.493 bezoekers ontvangen.

Dit is een recordaantal bezoekers, nog nooit eerder werd dit aantal gehaald.  Het Fries Museum heeft daar een groot aandeel in, het museum trok 175.000 bezoekers. Met name de tentoonstelling Alma Tadema heeft veel bezoekers getrokken (ruim 90.000). Dit jaar valt het op dat veel musea zijn gestart met een herinrichting/verbouwing. Musea die na de herinrichting zijn geopend merken dat ze veel bezoekers ontvangen. Zo ook Museum Heerenveen, na de grote herinrichting zijn zij weer bijna volledig toegankelijk. Zij hebben hun bezoek dit jaar met ruim 4.000 bezoekers zien stijgen, ook het nieuwe tentoonstellingsbeleid draagt hier aan bij. Het Eise Eisinga Planetarium opende in mei haar deuren voor het publiek na een flinke uitbreiding en trok dit jaar ruim 49.400 bezoekers.   Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden Het was een goed jaar voor het Natuurmuseum Fryslân, met vooral een druk bezochte voorjaars- en herfstvakantie, trok het museum dit jaar 56.000 bezoekers. Ook De Grootste Kerststal van Europa heeft veel bezoek getrokken uit het hele land.   Nationaal Modelspoor Museum, Sneek Het Nationaal Modelspoor Museum heeft hun bezoekersaantallen flink zien stijgen de afgelopen jaren. Dit jaar hebben zij met 16.100 14% meer bezoekers getrokken dan vorig jaar (14.000 in 2015).  Meer musea met hoge bezoekcijfers: Museum Dr8888: 19.500, Tresoar: 85.340, Museum Belvédère: 50.000, Kazemattenmuseum: 14.000, Jopie Huisman Museum: 38.000, Keramiekmuseum Princessehof 40.000.