Dorpenfonds stimuleert actieve inwoners

WOLVEGA -  In 2016 is het volledige budget van € 33.500,- van het Dorpenfonds besteed. Deze stimuleringsbijdrage van de gemeente heeft in totaal geleid tot een investering van € 240.000,- aan projecten in Weststellingwerf.

Het Dorpenfonds is een aanjager voor actieve inwoners van Weststellingwerf en stimuleert de samenwerking op positieve wijze. Het budget wordt beheerd door de dorpencoördinator, waardoor er snel gehandeld kan worden. Het biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium in te spelen op vragen, wensen en ideeën van actieve bewoners(groepen) in Weststellingwerf. Extra middelen “De stimuleringsbijdrage moet initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om extra middelen bij andere organisaties/fondsen te genereren. En dat doel is in 2016 ruimschoots behaald”, zegt wethouder Jack Jongebloed. Ook in 2017 en 2018 is er jaarlijks € 33.500,- beschikbaar. Verder kijken Naast het financieren is ook het faciliteren van maatschappelijke initiatieven belangrijk. “Dat doen we door in een vroeg stadium in overleg te treden en snel in te schatten óf en op welke wijze een verzoek kan worden ondersteund. We willen dus verder kijken dan alleen de financiële rol van de gemeente om een initiatief verder te helpen”, legt Jongebloed uit. Belangrijke afweging in de toekenning zijn: de betrokkenheid en actieve rol van de bewoners, de mate waarin de projecten bijdragen aan een gezonde, actieve levensstijl en de mate van continuïteit. De projecten moeten bijdragen aan de verbinding tussen bewoners, verenigingen én gemeente. Bekendheid In de loop van het jaar is de bekendheid van het Dorpenfonds gegroeid. Ook de animo vanuit Wolvega en Noordwolde is toegenomen. “Dit betreft vaak ideeën over initiatieven, maar zijn voor ons een trigger om deze initiatiefnemers op te zoeken, nader te informeren en te adviseren over het vervolg. We verwachten dat dit leidt tot meer aanvragen, maar ook bijdraagt aan de goede contacten tussen deze bewonersgroepen en de gemeente”, zegt dorpencoördinator Klaas Hallema. Projecten Vanuit het dorpenfonds zijn 11 initiatieven gehonoreerd. De projecten zijn inmiddels gerealiseerd, in gang gezet of worden in 2017 uitgevoerd.