Gewest Fryslân presenteert trots teams

HEERENVEEN - Tijdens een bijeenkomst in de businessruimte van ijsstadion Thialf zijn dinsdagavond de sporters van het Gewest Fryslân gepresenteerd. De Friese selecties in de disciplines lange-/kortebaan, shorttrack, inline-skaten, marathon en kunstrijden passeerden de revue. Voorzitter Jacob Reitsma benadrukte in zijn speech de trots die binnen het gewest de boventoon voert en ook naar buiten wordt gedragen.

Multidisciplinair In Friesland wordt sinds een paar jaar multidisciplinair gewerkt. Dit houdt in dat er kennis wordt uitgewisseld tussen de verschillende schaatsdisciplines, met als doel om de sporter in de eigen discipline beter te kunnen maken. Binnen die werkwijze wordt er kennis uitgewisseld tussen de verschillende schaatsdisciplines, met als doel om de sporter in de eigen discipline beter te kunnen maken. Samenwerking van het Friese schaatsgewest is er ook met Team Victorie, het schaatsteam met kopman sprinter Michel Mulder. Met de lokale en regionale scholen is eerder dit jaar een overeenkomst gesloten, om opleiding en training zo goed mogelijk te kunnen combineren. Het uiteindelijke doel is dat de sporters aansluiting vinden bij of doorstromen naar de nationale en wellicht zelfs internationale top. Sponsoring Om dat doel te kunnen bewerkstelligen is er ook geld nodig. Om onder andere het bedrijfsleven daar enthousiast in te laten participeren, is er binnen het Gewest Fryslân een speciale stichting actief. De Sponsor Stichting KNSB Gewest Fryslân haalt de financiële middelen binnen waarmee de Friese schaatssport in de breedte gestimuleerd kan worden. Volgens voorzitter Reitsma verlopen zowel de multidisciplinaire aanpak als het werven van sponsoren dusdanig goed, dat de nationale hoedster van het schaatsen, de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, al heeft geïnformeerd naar hoe Friesland het precies aanpakt. Foto's Gewoan Dwaan/Douwe Bijlsma