De Ontmoeting: Kerstnacht in Sportstad

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting de Kerstnachtcommissie, organisatoren van Kerstnacht in Sportstad.

Wie zijn jullie? “We zijn een groep vrijwilligers die al voor de 11e keer de grote kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen organiseert. We zorgen met elkaar voor een fantastische avond in Sportstad. Veel mensen weten niet dat we hier eigenlijk het hele jaar wel mee bezig zijn. Vanaf de herfstvakantie tot kerst vergaderen we wekelijks. Alles komt ter sprake; van de inhoud van de viering, tot de aankleding van de hal en het podium. Enkelen van ons zijn er al vanaf het begin bij betrokken en doen dus voor de 11e keer mee. We hebben een fijne ploeg zo met elkaar.”

Voor wie het niet kent, wat is Kerstnacht in Sportstad? “Kerstnacht in Sportstad is een viering welke vooraf wordt gegaan door sport- en spelactiviteiten voor de jeugd in de sportzalen van Sportstad Heerenveen. Kerstnacht in Sportstad Heerenveen is voor het eerst in 2006 uitgevoerd. Het idee van een dergelijk evenement bestond al langer. Het ontbrak aan een geschikte locatie. Met de bouw van Sportstad in Heerenveen in 2006 kwamen wens en mogelijkheden samen. De initiatiefnemers, John Verrijk, Siebe Sijtsema en Jan Durk de Jong besloten na overleg met de Raad van Kerken in het najaar van 2006 een stichting op te richten. Deze kreeg als taak om naast de ‘traditionele kerstnachtdiensten in de plaatselijke kerken’ op kerstavond een laagdrempelig en eigentijds evenement te organiseren voor jong en oud.

Wat staat er dit jaar op het programma? “Workshops sport en spel, optredens van muziekkorpsen, koren, dansgroepen en er is tijd voor ontmoeting. Ieder jaar is het weer anders, hoewel de elementen in de viering veelal hetzelfde zijn. Dit jaar hebben we als thema: we are the world. Op onze website: http://www.kerstnachtheerenveen.nl kan iedereen alles vinden voor het komende jaar en tevens is er een terugblik van vorig jaar.”

Wanneer vindt de Kerstnacht in Sportstad plaats? “24 december om 19.00 uur gaan de deuren open. Om 20.00 uur begint de warming-up en om 20.30 uur begint de viering. Om 22.00 uur besluiten we met choco en glühwein. Er kunnen zo’n 3000 mensen komen en we verwachten weer een volle bak! Het is daarom aan te raden om op tijd te komen. De toegang is en blijft gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. Hoewel de medewerkers en artiesten belangeloos of voor een zeer lage onkostenvergoeding meewerken, hebben we ieder jaar weer de uitdaging om de kosten dekkend te krijgen. We zijn afhankelijk van sponsoren en giften van mensen die dit initiatief een warm hart toedragen. De Kerstnacht in Sportstad is voor iedereen leuk, van jong tot oud!”