Raadslid In Het Nieuws: “Een dossier vol emotie”

Heerenveen - In de rubriek ‘Raadslid in het nieuws’ vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Jaap van Veen, raadslid voor de VVD. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar aan het einde van het jaar word ik altijd wat weemoedig. De bladeren vallen van de bomen, het is langer donker en je denkt terug aan het jaar dat zo snel voorbij is gegaan. Ik denk dan aan mijn kinderen, de jongste is in september voor het eerst naar school gegaan, waarmee het peutertijdperk definitief is afgesloten. Ik denk aan de goede voornemens die ik mezelf begin januari stelde. En onvermijdelijk denk ik ook aan het verlies van enkele dierbaren in de familie en vriendenkring.

Ik mag graag wat tijd voor bezinning nemen, afstand nemen van mijn dagelijkse routine en mezelf weer helemaal opladen. Lekker eropuit met de motor, even niet hoeven nadenken, maar juist daardoor nieuwe inspiratie opdoen en antwoorden vinden op vragen die me al geruime tijd bezighouden. Sinds 2010 ben ik raadslid voor de VVD in Heerenveen. Vele dossiers hebben sindsdien de revue gepasseerd. Van zware bezuinigingen tot de zondagopenstelling en van de decentralisaties in de zorg tot de vestiging van prachtige bedrijven.

Maar er is geen dossier dat me in de afgelopen zes jaar meer en intenser heeft beziggehouden dan de komst van een asielzoekerscentrum in Heerenveen Noord. Als VVD hebben we ons kritisch opgesteld ten opzichte van dit azc en daarom werden we dikwijls geconfronteerd met verwijten en onbegrip. Het was een dossier vol emotie waarin de VVD een technisch rationele insteek werd verweten.

Als woordvoerder in de commissie heeft me dat geraakt. De VVD heeft in het belang van Heerenveen een inhoudelijke discussie gevoerd met de raad en het college. We hebben de zorgen van inwoners verwoord, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid. We hebben gesproken over onze financiële risico’s, over de evenwichtigheid in samenstelling en over de invulling van de overeenkomst met het COA. Eigenlijk zoals we dat in al die jaren op alle dossiers hebben gedaan.

Afijn, neemt u het mij niet kwalijk, ik zei het al, ik word aan het einde van het jaar wat weemoedig. Het is bovenal een voorrecht om uw raadslid in de gemeente Heerenveen te mogen zijn. Ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!